Günümüzde iş hayatındaki belirsizlikler, birçok kişiyi "Bankadan kredi çektim işsiz kaldım ne yapmalıyım?" sorusuyla karşı karşıya bırakmaktadır. İşsizlik durumunda finansal güvence arayan vatandaşlar, istem dışı işsizlik teminatı konusunda bilgi arayışına girmektedir. Biz de bu haberimizde, vatandaşların bu sorularına cevap bulabilmeleri için istem dışı işsizlik teminatının detaylarını ve bankadan kredi çekmiş olanların alabileceği önlemleri tüm yönleriyle ele aldık. İşte İstem dışı işsizlik teminatı nedir? İstem dışı işsizlik ne demek? Bankadan kredi çektim işsiz kaldım ne yapmalıyım? detaylar...

İstem dışı işsizlik teminatı nedir? 

İstem dışı işsizlik teminatı, bir iş akdine bağlı olarak çalışan bir kişinin, işveren tarafından haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarılması durumunda, geçici bir süre boyunca gelir kaybını telafi etmek amacıyla verilen bir teminattır.

Türkiye'de istem dışı işsizlik teminatı, İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında sağlanmaktadır. Bu kanuna göre, bir iş akdine bağlı olarak çalışan ve işsizlik sigortası primi ödeyen kişiler, işten çıkarılmaları durumunda, işsizlik ödeneğine hak kazanabilirler.

İşsizlik ödeneği, işten çıkarılan kişinin son 3 yıldaki sigorta primi ödeme gün sayısına ve son 4 aylık ortalama brüt kazancına göre hesaplanır. İşsizlik ödeneği, en az 180 gün ve en fazla 900 gün süreyle ödenir.

İstem dışı işsizlik teminatı, sigortalının yaşamını idame ettirmesi ve yeni bir iş bulma sürecindeki ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Ayrıca, işsizliğin sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmaya katkı sağlar.

İstem dışı işsizlik teminatı, aşağıdaki şartlara sahip kişiler tarafından talep edilebilir:

 • En az 180 gün olmak üzere son üç yıl içinde işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödemiş olmak.
 • İşsizlik ödeneğine hak kazanmış olmak.

İstem dışı işsizlik teminatı, aşağıdaki belgelerle İŞKUR'a başvurularak talep edilebilir:

 • İşsizlik başvuru formu.
 • Sigortalı işten çıkış bildirgesi.
 • Son 3 aylık sigorta dökümleri.
 • Banka hesap numarası.

İstem dışı işsizlik teminatı, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ödenir.

İstem dışı işsizlik ne demek?

İstem dışı işsizlik, bir kişinin kendi isteği dışında işsiz kalmasıdır. Bu durum, işveren tarafından işten çıkarılma, işletmenin kapanması, ekonomik kriz gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.

İstem dışı işsizlik, kişinin gelir kaybına, psikolojik sorunlara ve sosyal izolasyona neden olabilir. Ayrıca, ekonomik kalkınmayı ve refahı olumsuz etkileyebilir.

İstem dışı işsizliğin nedenleri arasında şunlar sayılabilir:

 • İşveren tarafından işten çıkarma
 • İşletmenin kapanması
 • Ekonomik kriz
 • Teknolojik gelişmeler
 • Mevsimsel değişiklikler
 • İşgücü piyasasındaki dengesizlikler

İşsizlik Teminatına Nasıl Hak Kazanılır?

 · Gelir Güvencesi Sigortası’na sahip olan sigortalının teminata hak kazanabilmesi için hasar anında aynı iş yerinde aralıksız 12 ay boyunca ve sigorta başlangıç tarihinden itibaren 180 gün boyunca çalışılmış olması, işsiz kalınan tarihten itibaren ise en az 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi koşulu aranmaktadır.

· Kredi Kartı Ödeme Güvencesi ve Kredi Ödeme Güvencesi ürünlerimizde teminata hak kazanabilmek için sigortalının hasar anında  aynı iş yerinde aralıksız 180 gün boyunca ve poliçe başlangıç tarihinden itibaren 120 gün boyunca çalışmış olması, işsizlik halinin ise en az 30 gün boyunca devam etmesi koşulu aranmaktadır.

· İşsizlik tazminatının yeniden ödenebilmesi için Kredi Ödeme Güvencesi ürününde 120 gün, Kredi Kartı Ödeme Güvencesi ürününde 180 gün çalışılmış olması ve bu süre boyunca sigortalılığın devamı gereklidir.

Bankadan kredi çektim işsiz kaldım ne yapmalıyım?

Bankadan kredi çektikten sonra işsiz kalmak, finansal açıdan zor bir durumdur. Bu durumda, öncelikle sakin kalmak ve yapabileceğiniz adımları belirlemek önemlidir.

İşsiz kaldıktan sonra yapabileceğiniz ilk şey, işsizlik ödeneğine hak kazanıp kazanmadığınızı kontrol etmektir. İşsizlik ödeneğine hak kazanmanız durumunda, bu gelir, kredi ödemelerinize yardımcı olabilir.

İşsizlik ödeneğine hak kazanmıyorsanız, kredi borcunuzu ödeyebileceğiniz alternatif çözümler aramanız gerekir. Bu alternatifler arasında şunlar sayılabilir:

 • Kredi erteleme: Bankanızdan kredinizi erteleme talebinde bulunabilirsiniz. Bu durumda, kredi ödemeleriniz belirli bir süre için durdurulur. Ancak, ödenmeyen tutarlara faiz işletilir.
 • Kredi yapılandırma: Bankanızdan kredinizi yeniden yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz. Bu durumda, kredi tutarınız, faiz oranınız veya vadeniz değiştirilebilir.
 • Kredi borcunun bir kısmını ödemek: Kredi borcunuzun bir kısmını ödeyerek, kalan borcunuzun taksitlerini azaltabilirsiniz.
 • Kredi borcunu devretmek: Kredi borcunuzu başka bir kişiye devredebilirsiniz. Bu durumda, kredi borcu devredilen kişinin sorumluluğunda olur.
 • Kredi borcunuzu ödeyebileceğiniz alternatif çözümler konusunda karar vermeden önce, bir finans uzmanına danışmanız faydalı olabilir.

İşsiz kalmanın yanı sıra, kredi borcunuzu ödeyebilmeniz için yeni bir iş bulmaya odaklanmanız da önemlidir. Bu süreçte, İŞKUR'dan destek alabilir, iş arama portallarını kullanabilir ve çevrenizdeki kişilere iş bulma konusunda bilgi verebilirsiniz.

Kaynak: HABER MERKEZİ