Funda Altınok

Tüm Makaleleri

Funda Altınok

Duygular nereden geliyor?

İki tür duygu vardır: olumlu ve olumsuz… Olumlu duygular; sadakat duygusu, aşk, cesaret, güven, fedakârlık, sevgi, merhamet, şefkat, sevecenlik, yardımseverlik vb. Aslında herkesin ebedi özünde yaln...

Doğruluk ve sadakat erdemleri

Doğruluk ve sadakat erdemleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Sadakat ve doğruluk toplumda en önemli erdemlerdir. Bir insanda doğruluk erdemi yoksa sadakat erdemi de olamaz. Bireyde sadakatin temelle...

Sadakat zengini olmak

Sadakat erdemi hem ahlak hem de ruhsal olguların temelidir, kaynağıdır. Sadakat erdemi en üst düzeyde yaşanınca acı, keder kaybolur. Çünkü keder, acı maddi illüzyonun bir parçasıdır.

Şiddeti Aşmak

Şiddete şiddetle mi yoksa şiddetsizlikle mi yanıt vermek gerekir? Her ikisi de değil! Şiddeti aşmak gerekiyor.