Zonguldak'ın eşsiz coğrafyası, sadece lezzetli yemekleriyle değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de ünlüdür. Ancak, birçok kişi Zonguldak'ın dağları hakkında pek bilgi sahibi değildir. Zonguldak'ta hangi dağlar var? Zonguldak'ta kaç tane dağ var? soruları, pek çok meraklı gezginin dilinde dolaşmaktadır. İşte bu merakı gidermek ve Zonguldak'ın doğal hazinelerini keşfetmek için derinlemesine bir bakış. Yanıtları haberimizde bulabilirsiniz...

Zonguldak'ta hangi dağlar var?

Zonguldak, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alır ve Karadeniz'e batı ve kuzeyden kıyısı olan bir ildir. Türkiye topraklarının binde altısını kaplayan 3.310 km²lik bir yüzölçümüne sahiptir. İlin toprakları, Karadeniz kıyılarından başlayarak kuzeyde Karadeniz, kuzeydoğuda Bartın, doğuda Karabük, güneyde Bolu ve batıda Düzce illeriyle çevrilidir. Zonguldak, Merkez İlçe ile Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kdz.Ereğli, Kilimli ve Kozlu ilçelerinden oluşur.

İlin arazi yapısı oldukça engebelidir; %56'sı dağlarla, %31'i platolarla ve %13'ü ovalarla kaplıdır. Akarsu vadileriyle parçalı olan topraklar, orta yükseklikteki dağlık alanlardan oluşur. Bol yağışlı iklimi sayesinde Zonguldak, yerüstü su kaynakları bakımından oldukça zengindir.

Zonguldak'ın yeryüzü şekillerini oluşturan dağlar kuzey kesimlerinde 1000 metreyi bulmazken, orta kesimlerde 1200 metreyi aşar ve güneyde yer yer 2000 metreye kadar yükselir. Bu dağlar kıyıya koşut üç sıra oluşturur ve kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımı güçleştirir. Taşkömürü yatakları genellikle kıyıya yakın yükseltilerin altında bulunur.

Zonguldak ilinde önemli dağlar arasında Atyaylası Tepesi (710 m), Göldağı (771 m), Kantar Tepe (905 m), Orhan Tepe (920 m), Baba Dağı (1120 m), Soğukoluk Tepesi (1268 m), Kızıl Tepe/Kızıltaş (1468 m) ve Bacaklı Yayla bulunmaktadır.

Zonguldak il toprakları sık bir vadi ağıyla parçalanmıştır. Bu vadilerin bazıları genişleyerek düzlükler oluştururken, ilde büyük bir ova bulunmamaktadır. İlde bulunan önemli vadiler arasında Filyos Çayı Vadisi, Alaplı Irmağı Vadisi, Gülüç Irmağı Vadisi ve Üzülmez Deresi Vadisi yer alır.

Zonguldak ilinde bulunan 15 adet dağ şunlardır: Acısu Tepesi, Atyaylası Tepesi, Baba Dağı, Doğma Tepesi, Göl Dağı, Gölcük Tepesi, Kadıoğlu Dağı, Kızılkiriş Dağı, Koraman Dağı, Küpdağı, Kurt Dağı, Mestandoruk Tepesi, Ortacaoluk Dağı, Şimşir Tepesi ve Suduran Tepesi.

Zonguldak'ta kaç tane dağ var?

Zonguldak ilinin doğal yapısı, farklı kesimlerinde çeşitli yüksekliklerde dağlarla karakterizedir. Kuzey kesimlerinde 1000 metreyi aşmayan dağlar, orta kesimlerde 1200 metreyi geçmekte ve güneyde yer yer 2000 metreye kadar yükselmektedir. İl toprakları boyunca kıyıya üç farklı sıra oluşturan dağlar, kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımı zorlaştırmaktadır.

Zonguldak'ın bilinen yükseltileri arasında Altyaylası Tepesi (710 m), Göldağı (771 m), Kantar Tepe (905 m), Orhan Tepe (920 m), Baba Dağı (1120 m), Soğukoluk Tepesi (1268 m), Kızıl Tepe/Kızıltaş (1468 m) ve Bacaklıyayla (1637 m) bulunmaktadır. Özellikle kıyıya yakın bölgelerdeki yükseltiler, zengin taşkömürü yataklarına ev sahipliği yapmaktadır.

Zonguldak, sürekli ve bol miktarda yağış almasıyla bilinir. Bu durum, ilin akarsular bakımından son derece zengin olmasını sağlamıştır. Kış ve bahar aylarında yoğun su taşıyan akarsular, büyük bir kısmı Karadeniz'e dökülen geniş bir su ağı oluşturur. İl sınırları içindeki akarsu havzalarının toplam su potansiyeli yılda 3.664 hm3'e ulaşırken, bu akarsuların etkilediği toplam yağış alanı ise 15.943 kilometrekareyi bulmaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ