Demokratik bir toplumda seçim süreçlerinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi, toplumun temel güvenini sağlar. Bu süreçlerde yaşanan itirazlar ise demokrasinin işleyişini anlamak adına kritik öneme sahiptir. Özellikle, seçimlere ilişkin itirazların nasıl ele alındığı ve değerlendirildiği, halkın doğrudan katılımı ve güvenini etkiler. Bu bağlamda, Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar ve bu süreçlerin nasıl işlediği merak konusudur. Kullanıcılar, Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek ve seçime itiraz süresinin ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorlar. İşte, bu merak edilen konuların açıklığa kavuşturulması için önemli bir adım atıyoruz...

Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz süreci nasıl işler?

  • 31 Mart Yerel Seçimleri'nde 48 milyon seçmen sandık başına giderek tercihini belirledi. Oyların sayımı tamamlandı ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sonuçları açıkladı. Ancak birçok il ve ilçede seçim sonuçlarına itirazlar geldi. YSK, bu itirazlarla ilgili süreci yürütüyor. Peki, bu süreç nasıl işliyor?
  • İlk aşamada, seçim günü sandık başkanlarının belirlediği veya itiraz edilen geçersiz oylar ayrılıyor. Bu zarfların incelenmesi sonrasında geçerli veya geçersiz olduklarına oy çokluğu ile karar veriliyor. Ayrıca, her partiden en fazla oy alan 5 partinin temsilcileri, geçersiz sayılan zarfların detaylarını tutanaklara geçiriyor.
  • İlçe seçim kurulları, tutanakları birleştirme işlemine tabi tutuyor ve ilgili adayların aldığı oy sayılarını kaydediyor. Daha sonra, bu tutanaklar ilçe seçim kurullarından il seçim kurullarına iletiliyor. İl seçim kurulları, tutanakları incelerken adaylar ve siyasi parti müşahitlerine açık bir şekilde işlem takibi yapma imkanı sunuyor.
  • İstanbul'da CHP'nin başvurusu üzerine 7 ilçede oy sayımı durduruldu. Ancak, sürecin devamında ilçe seçim kurullarının kararları kesinleşmezse, il seçim kurullarına başvuruluyor.
  • İlçe seçim kurulları, itiraz süresinin dolmasından sonraki iki gün içinde kararlarını vermek zorunda. Eğer bir karara varılırsa ve itiraz reddedilirse, bunun iptali için bir sonraki gün il seçim kurullarına başvuruluyor.
  • İl seçim kurullarının kararları kesinleşmezse, siyasi partiler 3 gün içinde YSK'ya başvurmak zorunda. YSK'nın vereceği karar kesin olup, bu karara karşı başka bir itiraz yolu bulunmuyor.
  • YSK, 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşur. Bu üyelerin 6'sı Yargıtay, 5'i ise Danıştay tarafından seçilir. Ayrıca, TBMM'de grubu bulunan ve son seçimde en yüksek oyu alan siyasi partilerin de YSK temsilcileri bulunmaktadır.

Seçime itiraz süresi kaç gün?

İl seçim kurullarının oluşturulmasına ilişkin itirazlar, kurulun oluşturulmasından itibaren en fazla üç gün içinde Yüksek Seçim Kurulu'na yapılabilir. Yüksek Seçim Kurulu, itirazları üç gün içinde değerlendirip bir karara bağlar.

Kaynak: HABER MERKEZİ