Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır. Detaylı görseller, açık artırma şartları ve ayrıntılı açıklamalar esatis.uyap.gov.tr adresinden 2023/16 SATIŞ dosya numarası ile erişilebilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları aşağıda belirtilmiştir:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Satışa konu taşınmaz: İzmir ili, Konak ilçesi, Toraman Mahallesi, 419 Ada, 18 Parsel numaralı taşınmaz. Taşınmaz 836 sokağa cephelidir. Eşrefpaşa Caddesine 150 metre mesafede olup, ulaşımı sağlayan yolların eğimli, dar ve düzensiz yapıda olması nedeniyle ulaşım ve taşıma imkânlarının vasat olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın çevresinde 1-2 katlı plansız konut tarzındaki yapılar bulunmaktadır.

Adresi: Ülkü Mahallesi 836 Sokak No: 17 Konak-İzmir Konak/İzmir
Yüzölçümü: 50 m2
İmar Durumu: Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-3558559-115.02.01-260244- sayılı imar durumu yazısında taşınmazın; '1/1000 ÖLÇEKLİ KEMERLATI UYGULAMA İMAR PLANINDA BİTİŞİK NİZAM, Hmax-9,80 M., 3 KAT YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT ADASINDA KALMAKTA OLUP 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 18. MADDESİNE TABİ İKEN KEMERALTI 2. ETAP 2. BÖLGE OLARAK ADLANDIRILAN ALANDA (yaklaşık 54 ha) 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YAPILACAĞINDAN, KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 09.07.2015 TARİH VE 117/2015 SAYILI KARARI İLE YÜRÜRLÜKTEKİ İMAR PLANI VE İMAR PLANI UYGULAMALARININ DURDURULDUĞU, ESKİ ESER KARŞISI VE KEMERALTI KENTSEL SİT VE 3. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINDA OLDUĞUNDAN HER TÜRLÜ İŞLEM İÇİN İ.K.T.V.K.B.K DAN İZİN ALINMASI GEREKTİĞİ' belirtilmiştir.

Kıymeti: 600.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Damga Vergisi: Binde 5,69
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarihi ve Saati: 06/12/2023 - 10:53
Bitiş Tarihi ve Saati: 13/12/2023 - 10:53

2. Artırma

Jane'in Zaferi nerede çekildi? Jane'in Zaferi filmi konusu ve oyuncuları Jane'in Zaferi nerede çekildi? Jane'in Zaferi filmi konusu ve oyuncuları

Başlangıç Tarihi ve Saati: 04/01/2024 - 10:53
Bitiş Tarihi ve Saati: 11/01/2024 - 10:53

17/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) 'İlgililer' tabiri, irtifak hakkı sahiplerini de içermektedir.

Kaynak: Haber Merkezi