Reklam
Reklam
Prof. Dr. ibrahim Attila ACAR

Prof. Dr. ibrahim Attila ACAR

attila2000@gmail.com

Yeni Vergiler: Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi

26 Kasım 2019 - 09:46

Devletin özellikle 2008 krizi sonrası kendisinden olan beklentiler hızla artmıştır. Ancak devletin yetenekleri de bir yere kadar.. kaynakları da sınırlıdır. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, yeni masraflar yeni kaynakların gerek duyulmasına sebeptir. Vergi geliyor ama bir de ödeyene sormak lazım. Tüm dünya hem yüksek vergileme hem adaletsiz uygulamadan şikayetçidir. Devlet yeni vergilendirilebilir alanlar peşindedir.rnServetin vergilendirilmesini sermaye düşmanlığı olarak görenler kadar, Warren Buffet ve George Soros gibi finans kapitalin önde gelen isimleri de servetin daha fazla vergilendirilmesi yönünde görüş beyan etmişlerdir. Zenginlerin ödediği vergi toplumun adalet algısı açısından da önemlidir.rnŞimdilerde dijital alanların vergilendirilmesi konusu, hatta e-vergi türü uygulamalar bütün dünyada vergi koyucuların ilgisini çekmektedir. Ancak bunun nasıl uygulanması gerektiğine dair belirsizlik ya da baştan uygulama tereddütleri devam etmektedir. Yine de çokuluslu şirketlerin mukim olmadıkları ülkelerde basit bir irtibat ofisi aracılığıyla büyük cirolar elde etmeleri dahi verginin doğası gereği bu alanların vergilendirilmesi konusuna dikkat çekmektedir. En önemlisi ülkler, kendi toplayamadıkları bu hasılatı vergi kaybı olarak görmektedir.. doğrudur da…rnReklamdan tutun resim, müzik, video, yazı, program tanıtım gibi pek çok alan için takip edilemeyen bir vergisel alan sözkonusudur. Bunun sonucunda milyarlarca bedellik değerler vergisiz gerçekleşebilmektedir. Türkiye’de kanun koyucu,  bu alanı mercek altına alarak vergi kapsamına alma çalışmalarını başlatmıştır. Ve “Dijital Hizmet Vergisi kanununu TBMM’ye sevk etmiştir.rnDijital Hizmet Vergisi rnTürkiye’den elde edilen hasılatın 20 milyon Türk Lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatın 750 milyon Avrodan az olması Dijital Hizmet Vergisi için muafiyet sınırı olarak kabul edilmiştir. Görüldüğü gibi verginin muhatabı dijital hizmet sağlayan büyük işletmeler olmuş olacaktır. Dijital hizmet vergisinin matrahı, aylık vergilendirme dönemleri için elde edilen hasılatın  %7,5’i olacaktır.rnKonaklama VergisirnDijital Hizmet Vergisi kadar önemli bir alan turizm ve konaklama işlemleridir. Dünyanın artan turizm potansiyeli, günlük ya da sezonluk varış noktasındaki yerlerde ek bir hizmeti gündeme getirmektedir. Buna istinaden daha nitelikli kamusal hizmet sunmak amacıyla merkezi yönetim veya yerel yönetimlerin katlandığı kamusal maliyetlerin bir kısmının finanse edilebilmesi amacıyla, konaklama tesislerinin verdiği hizmetler üzerinden turizm vergisi, turist konaklama vergisi, ziyaretçi vergisi, şehir vergisi gibi isimlerle vergi alınması eskiden beridir pek çok ülkede uygulanmaktadır.rnVerginin mükellefi konaklama hizmetlerini verenlerdir, verginin oranı da % 2’dir. 2020 sonuna kadar Konaklama vergisi oranının % 1 olarak uygulanması öngörülmüştür.rnLüks Konut Vergisi rnLüks konutlar da ek vergi kapsamına alındı. 5 ile 7,5 milyon lira arası konuttan yıllık binde 3; 7,5 milyon ₺ ile 10 milyon ₺ arası konuttan binde 6 vern10 milyon liranın üzeri konuttan ise binde 10 oranında vergi alınacak. Bu değerli konut vergisinin yaklaşık 147 bin yapıyı etkilemesi bekleniyor.rnÇok kazananları ilgilendiren bir durum da şöyle belirlendi: Daha önceden,  500 bin lira ve üzerinde kazancı olandan alınan vergi yüzde 35 olarak alınırken bu oran yüzde 40'a çıkartıldı. Etkilenen mükellef sayısı 46 bin kişi olması bekleniyor.rnSporcu Vergilerinde düzenlemernLig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyette bulunan sporcuların ücretlerinden kesinti yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkartılıyor. Hakem ücretleri de vergilendirilecek.rnVergi deyince her ne kadar kanun kuvveti ve meclisin tasarrufundan söz edilse de G7, G20, Avrupa Konseyi ve OECD işbirliği yaparak küresel bir dijital vergi çerçevesi oluşturmaya çalışırken Türkiye’nin tek başına bir düzenlemeye gitmesi aceleci bir davranış olarak görülüyor. Avrupa Komisyonu, eylül sonunda, bu konuda 2020 yılı sonuna kadar küresel bir çerçeve oluşturulamazsa AB’nin tek başına harekete geçeceğini duyurmuştu.rnFransa’da dijital hizmet vergisi yüzde 3 oranında uygulanmaya başlandı. İtalya 2020’de yüzde 3 vergi almaya başlayacak. İngiltere’de ise yüzde 2 oranında uygulanmasına yönelik tasarı aralık ayında yapılacak seçimler nedeniyle ertelendi. Konu vergi olunca, bu tartışmaların kısa sürede bitmesi beklenemez.rn 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum