Reklam
Reklam
Prof. Dr. Harun Raşit Uysal

Prof. Dr. Harun Raşit Uysal

harunrasituysal@gmail.com

Tarımın dijital dönüşümü

24 Haziran 2020 - 07:40

Kentlerin, suların, atık suların, tarımın, enerjinin ve savunma sanayinin dijital dönüşümü uzun süredir gündemdeydi. Bunlardan savunma sanayi önemli oranda dönüşüme uğrarken, burada konumuz olan tarım kendine daha gerilerde yer buluyor.
Tarım, gıda, su ve enerji geleceğin taşıyıcı kolonları olacaklar. Kentlerde özellikle içme suyu ile atık suların dijital yönetimleri ile ilgili daha fazla farkındalık yaratılırken, konu aslında tarım için de büyük önem arz ediyor.
Son zamanlarda dijital tarım, akıllı tarım, robotik tarım gibi isimlerle anılan dönüşümün gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi ülkeler için önemli hale gelecek. Dönüşümü gerçekleştiren ülkeler bir yandan gıda egemenliklerini güvence altına alırlarken diğer yandan ihracatla ülkelerine önemli oranda döviz girdisi sağlayacaklar. Üstelik ithalat yapan ülkelerle ilişkilerinde kendini daha güçlü hissederek, o ülkenin iç işlerine bile karışabilecekler.
Nasıl dönüştürülecek?
Tarımdaki dönüşümde akıllı telefonlarla idare edilen akıllı makinalar kullanılıyor. Programlarla donatılmış dijital sistemler gereksinim duyulan yerlere, gereksinim duyulan kadar, gereksinim duyulan zamanlarda ekim, dikim, sulama, gübreleme, ilaçlama, hasat, yemleme, sağım gibi işlemleri gerçekleştiriyor.
Bu programları geliştirip tarıma uygulayan ülkeler ayni zamanda maliyetleri azaltıp rekabet güçlerini arttırıyorlar.
Bu tarım tekniğinde çiftçi bir yandan yukarıda sayılan işlemleri cep telefonuna yüklenen programlarla takip ederken diğer yandan hava durumu, hava sıcaklığı ve nem durumu hakkında devamlı bilgi ediniyor.
İşsizliği körükler mi?
Dijital tarımın işsizliği arttıracağı tartışılıyor. Emek yoğu bir sistemden makine yoğun bir sisteme geçmek elbette çalışanların sayısını azaltacak. Emek bu teknolojiyi üreten alanlara yönlendirilirse sorun kalmaz. Yani çiftçilerin çocuklarının bir kısmı tarım yaparken, kalan kısmı da bilişim alanlarına, dizayn teknolojilerine ve makine üretim fabrikalarına aktarılırsa emek fazlalığı meydana gelmez.
Bir de enerji güvenliği, su güvenliği, gıda güvenliği gibi dijital güvenliğinin de sağlanması gerekiyor. Teknoloji ve bilgiler siber saldırılara, kopyalamalara karşı korunmalı. Bugün nasıl ki ülkelerin silahlı kuvvetleri siber saldırılara karşı önlemler alıyorlarsa, ayni önlemleri dijital bilgilerin korunması için de almalılar.
Türkiye…
Tarım Türkiye için stratejik bir sektör. Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 7.1’i tarım kaynaklı olup her 5 kişiden biri de tarım sektöründe çalışıyor.
Bu manada yaklaşık 3 milyon çiftçi bulunuyor ve bunlar aileleriyle birlikte yaklaşık 12-13 milyon kişi ediyorlar. Bu çiftçilerin yüzde 30’u akıllı telefon kullanırken sadece yüzde 50’i internet erişimine sahip.
Türkiye’de tarımın en büyük sorunlarının başında verimsizlik ve kalitesiz üretim geliyor. Verimli ve kaliteli üretimin yolu ise çiftçiyi ileri teknolojilerle tanıştırmak ve stratejik planlama yapmaktan geçiyor
İşte dijital tarım, küçük aile işletmelerini üretim ekonomisinden çıkarmadan, yeni tarım teknolojileri, akıllı tarım makinaları ve yeni iş modelleri ile kooperatif çatısı altında fırsata dönüştürebilir. Kooperatif dememin amacı bu teknolojiyi daha kolay elde edip, kullanabilme kabiliyetinde oluşları. Yani bu makine ve teknolojilerin kooperatifler tarafından satın alınarak ortaklarına kullandırabilme yetisinde olmaları dönüşümü daha da hızlandıracak.
Avrupa’da tarım teknolojilerin kullanımı sadece çiftçilerin değil, üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve kamunun da işi. Bu ortaklık İngiltere’de örneğin hektar başına Türkiye’den 3 kat fazla buğday üretimi sağlıyor.
Tarımın bir diğer büyük sorunu da köylerdeki yaşlı nüfus. Türkiye’de çiftçi yaşı ortalaması 56. Bu da gençlerin tarımdan koptuğunu gösteriyor.
Gençlerin tarıma özendirilmesi; köylerin sosyoekonomik yapılarının güçlendirilmesine, robotik tarımile gençlere teknoloji götürülmesine bağlı.
Çünkü yarının tarlaları sadece çiftçinin değil ayni zamanda teknoloji sektörünün de sorumluluğunda olacak.
 
 
 
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum