Reklam
Reklam
Reklam
Prof. Dr. Harun Raşit Uysal

Prof. Dr. Harun Raşit Uysal

[email protected]

Organik tarımın prensipleri

24 Şubat 2021 - 07:35

Başlangıçta tarım topraklarının korunması için başlatılan organik yetiştiricilik, sonradan tüketicilerin sağlıklı beslenmelerine ve devamında da organik ürün yetiştiricilerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına yöneldi. Bu nedenle kapsam genişletildi ve her yıl ilave edilen yeni kurallarla karmaşık ve içinden çıkılamaz hale geldi.

Ancak bütün bu karmaşanın içinde temel olarak belirlenen kurallar bulunuyor. Bu kesin kurallara göre; toprak işlemede toprak canlılarının hayatiyetinin devam ettirilmesi gerekiyor, ,Bitkinin topraktan aldığı maddeler dengeli olarak toprağa veriliyor, Bitki besleme amacı ile toprağa verilen maddelerin, üretim ve tüketim süreçlerinde bitki, hayvan ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olmaması gerekiyor.

Kullanılma mecburiyeti olan tarımsal savaş preparatlarının doğal preparatlar olması ve kullanıldığı zararlı dışındaki canlılar üzerinde zararlı etkilerinin olmaması gerekiyor. Organik tarım işletmesinin sahibi ve çalışanlarının hakları ve kazançları, asgari düzeyde insan hakları ve yaşam standardından aşağı düzeyde olmaması gerekiyor. Böylece organik işletme çalışanları temel hak ve özgürlüklerden yararlanma konusunda koruma altına alınıyorlar.

En önemlisi de organik olarak üretilen ürünlerin, sertifika ve etiketlerinin olması gerekiyor.

Çiftçiler neden organik tarım yapıyorlar?

Çiftçilerin organik tarımı neden benimsedikleri birçok araştırmanın konusunu oluşturuyor. Ancak belirlenen motivasyon kaynakları çalışmadan çalışmaya değişiyor. Genel olarak konvansiyonel (bugün köylerde-çiftliklerde yapılan klasik tarım) tarımdan organik tarıma geçişte etkili unsurlar beş kategoride sınıflandırılıyor.

Bunlardan birincisi, toprak erozyonu ve hayvanların sağlığının kötüye gitmesi gibi konvansiyonel tarımla ilgili geçmiş problemlere çare bulmak.

İkincisi, mevcut ekonomik problemlerin çözülmesi ve çiftçiliğin uzun dönemde varlığını sürdürebilmesi.

Üçüncüsü, bazı kimyasal maddelerin uygulanması sonucu oluşabilecek sağlık problemlerinden kaçınma gibi kişisel nedenler.

Dördüncüsü, felsefi, politik, dini veya çevrecilik gibi genel etmenler.

Beşincisi, organik girdi satıcıları, aile üyeleri, arkadaşların teşvikleri ve organik tarım tanıtım toplantılarına katılım gibi sosyal çevreden gelen teşvikler.

Bunların yanı sıra çalışanlara adaletli davranılması, saygı duyulması, fırsat eşitliği yaratılması ve ayrımcılık yapılmaması sağlanması gerekiyor.

Sosyal mevzuatın bulunmadığı veya yürürlüğe girmediği ülkelerdeki organik işletmelerde sosyal politikalar uygulanıyor. Ayrıca bu tür politikaların, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün “İşyerinde Temel İlke ve Haklar Bildirgesi”ne uygun olması da isteniyor.

Bakıldığında ne kadar insani değil mi?

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
test