Bir kooperatif nasıl batar?
Prof. Dr. Harun Raşit Uysal

Prof. Dr. Harun Raşit Uysal

harunrasituysal@gmail.com

Bir kooperatif nasıl batar?

07 Ağustos 2019 - 06:19

Geçenlerde çok üzücü bir haber aldık. Ekonomik kriz etkisini artırdıkça şirketlerden iflas ve konkordato haberlerinin gelmesine alışmıştık ama bu gelen haber farklıydı. Bu bir tarımsal kooperatifin iflas haberiydi. Denizli'de çok sayıda üyesi bulunan hayvancılık ve süt üzerine faaliyet gösteren Kızılcayer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin iflas ettiğine de şahit olduk.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde tarımsal kooperatifler tıkır tıkır işlerken hatta bazıları büyük sermeye birikimine ulaşmışken, Türkiye’de neden kooperatifler başarılı olamıyorlar?

Bir kooperatif…

Kurulurken sağlam temellere dayandırılmazsa, kuranlar sonuna kadar arkasında durmazlarsa, en küçük engelde kaçarlarsa,

Kurulurken ilçe bazlı değil köy bazlı düşünülürse,

Kuranlar işin içerisine gündelik siyaseti sokarlarsa,

Sadece kurmak için kurulursa,

Yöneticileri köylüyü örgütlemeyi değil, sadece maddi ya da siyasi rantı düşünürlerse,

Belediyenin, devleti temsil edenlerin, tarımsal kurum ve kuruluşların, odaların desteğini almazsa,

Bir danışma kurulu oluşturup, ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları ile buralardaki hocaların, bilinçli tarım yapan üreticiler ile ilçedeki ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri ve veteriner hekimlerin desteğini almazsa,

Bu danışma kurulu marifetiyle üreticilere gereksinim duydukları eğitimleri vermezse,

Bünyesindeki ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerine üretim yöntemleri, ilaçlama, hayvan hastalıkları, hijyen, ekim, dikim, hasat, gübreleme, sulama, depolama gibi konularda yerinde denetimler ve eğitimler yaptırmazsa,

Yönetim kurulu üyeleri, bir süre sonra yönetimi devredecekleri kadroları yetiştirmezse,

Akraba, ahbap, eş, dost ve üyelerin yakınları ile personel şişirilip maliyet arttırılırsa, 

Elde ettiği tarımsal hammaddenin bir kısmını işlemek için imalathaneler, atölyeler, işletmeler kurmazsa,

Bunları yaparken marka oluşturulmazsa,

Ortak bir makina parkı oluşturulmazsa,

Robotik tarım (tarım 4.0) gibi modern tarım yöntemlerini öğretip, uygulatmazsa,

Yenilenebilir enerjiye geçmezse,

Robotik tarım gibi yeni üretim yöntemleri, sulama, sağım yerleri, sağım üniteleri, modern hayvan çiftlikleri, soğutma tankları, makine parkları, fabrikalar, işleme üniteleri, depolar, güneş panelleri konularında belediyeler, ilgili bakanlıklar işbirliğiyle proje hazırlayıp hibe desteklerialmazsa,

BATAR…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum