Kazım Kaplan

Kazım Kaplan


Tebligat, e-tebligat

07 Haziran 2021 - 03:22


Tebligat nedir ; 
Hukuki sonuç doğurabilecek iş ve işlemlerin, kanunda öngörüldüğü şekilde muhatabına veya muhatap adına kabule yetkili kişi tarafına bildirilmesidir.
Kanunda öngörüldüğü şekilde dediğimiz ise 7201 Sayılı Tebligat Kanunu, on sekiz sayfalık maddelerinde bize lazım olan her şeyi anlatıyor.    
Hukuki sonuç doğuracak iş ve işlemlerin muhatabına yazılı olarak bildirilmesi kanuni zorunluluktur. 
19 Ocak 2011 Tarihli 27820 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6099 Sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2’nci maddesi, Tebligat Kanunu'na yeni bir ifade kazandırıp elektronik tebligatın hayatımıza girmesine vesile oldu. İlgili kanunun bir maddesi ise hepimizi yakından ilgilendirdi;  Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.
Böylelikle iş dünyası ve piyasalar e-tebligata hoşgeldin dedi. Posta Telgraf teşkilatı'nın sunmuş olduğu e-tebligat sistemine ücretini ödeyerek bir çok firma dahil oldu. Daha sonra özel sektörler de e-tebligat hizmeti vermeye başladı. Hatta bazı firmalarımızın birden fazla e-tebligat adresi var. Ve firmalar bu adresleri sürekli kontrol etmiyor. Halbuki oraya gönderilmiş tebligatlar, tebliğ edilmiş sayılacak. Mesela firmanız adına bir dava açıldı ve siz e-tebligatınızı kontrol etmediğiniz için, davadan haberdar olmadınız, ve duruşmaya girmediniz. İşte bu hiç bir zaman istemeyeceğiniz bir durum. 
Daha sonra ise 27.08.2015 Tarih 29458 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Dairelerinin de 01.01.2016 itibariyle e-tebligat sistemine geçeceği bildirildi. Sistem, o tarihe kadar hazır olmadığından 29.12.2015 Tarih 29577 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 467 Sıra No.'luu tebliğ ile bu süre 01.04.2016 olarak değiştirildi. Artık vergi daireleri borç bildirimleriniz, inceleme/denetim yazılarını, eksiklik bildirimleriniz, genel yazılarını bu sistem üzerinden bildirmeye, tebliğ etmeye başladılar. E-tebligat formunda bildirilen e-posta adresine ve cep telefonu numarasına SMS ile bildirim yaparak, gönderim tarihinden itibaren 5 gün sonra otomatik okundu sayılacağı ve 5 gün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağını bildirdiler. E-tebligatlar vergi dairesinin interaktif vergi dairesi adresinde bulunuyor. Aynı adreste bulunan genel amaçlı dilekçe ile gelen e-tebligatlara cevap da verilebiliyor. Artık vergi dairesi ile ilgili neredeyse tüm işlemler elektronik olarak yapılabiliyor. 
Bir süre sonra 6 Aralık 2018 tarih 30617 ayılı Resmi Gazete'de, yukarıda bahsetmiş olduğum 7201sayılı Tebligat Kanunu'na dayanılarak Elektronik Tebligat Yönetmeliği yayınlandı. Bu yönetmelikte ise PTT tarafından Ulusal Elektronik Tebligat sistemi kurulacağından bahsedildi. PTT sistemi kurarken bir çok firma başvuru yaptı ve sisteme kaydoldu.
Şimdi size danışmanlık yaptığım bir firmanın başına gelenleri anlatayım;
Firma zamanında PTT e-tebligat sistemine başvuru yapmış ve bir e-tebligat adresi almış. Daha sonra yönetim değiştiği zamanlar, özel bir firmadan e-tebligat sistemi için yeni bir e-tebligat sistemi almışlar ve aktif olarak bu sistemi kullanıyorlar, sürekli kontrol ediyorlar. Bir kamu başvurusunda, PTT-UETS adresi istendiği için PTT-UETS’ye de başvuru yapıyorlar.
Bir gün bir noterlikten birisi arıyor. Sizin şu adresinize e-tebligat gönderdik, ihtarname idi. Ulaştı mı diyor. Firma o zaman haberdar oluyor, PTT e-tebligat adresinden. Biraz araştırma ile, o adrese giriş sağlanıyor ve işlem yapılıyor. O gün, noter firmayı aramasa, firmanın haberi dahi olmayacaktı. 
Aynı gün firmanın avukatı arıyor, UETS sistemine, dava sonucu gelecek, geldiği zaman haber verin diyor. 
Biz mali müşavirler genel olarak İnteraktif  Vergi Dairesindeki, e-tebligat sistemini sık sık kontrol ederiz. Ama diğer e-tebligat sistemlerine aşina değilizdir. Ama siz firma sahipleri, tüm bu süreçlere hakim olmalısınız. Firmanız adına yapılacak her tebligat sizin için hukiki sonuç doğurur. Firmanızda, e-tebligatları kontrol sistemi kurun ve her gün olmasa dahi bir kaç günde bir e-tebligat sistemlerini kontrol edin, ettirin.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
    test