Reklam
Kazım Kaplan

Kazım Kaplan


Ödeme sırası

17 Temmuz 2021 - 03:34

Sık sık karşımıza çıkar, "Şu şirketten alacağım var ama battılar/batıyorlar kimden paramı alabilirim?"
Bu sorunun cevabı alacaklı olduğunuz şirketin türüne göre değişiklik gösterir. Türkiye’de şirketlerin çoğunluğu anonim veya limited şirkettir.
İki şirket içinde borçlar konusundaki sorumluluk sıralamasını anlatalım.
Limited Şirketlerde ödeme sırası; -Şirket mal varlığı, -İmza yetkili müdür/müdürler.
Buradaki imza yetkili müdür/müdürler tüm mal varlığı ile borcun tamamından sorumludur. 
Diyeceksiniz ki şirket ortakları nerede. Limited şirkette ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdür.
Yani ortak taahhüt ettiği sermayeyi ödemişse, üçüncü kişilere olan borçlardan sorumlu olmaz. Alacağınız var ise şirket ortağına müracaat edemezsiniz.  Bunun tek istisnası ise alacağın kamu alacağı olmasıdır. 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 35. maddesi “Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar.“ şeklindedir. Yani ilk olarak alacak için yine ortağa hemen gidilmiyor. Öncelikle şirket mal varlığınadan tahsil edilmeye çalışılıyor ardında imza yetkili müdür/müdürlere müracaat ediliyor ve yine tahsil edilemezse alacak ortaktan talep ediliyor. Tabii ki, borcun tamamı değil, ortağın şirketteki hisse oranı kadar bir oran için ortaktan talepte bulunulabiliyor.
Türkiye'deki limited şirketlerin birçoğunda ortağın, kendini müdür olarak atadığı gözlemlenmektedir. 
Anonim şirketlerde ödeme sırası;
-Şirket mal varlığı,
-İmza yetkili yönetim kurulu üyeleri,
-İmza yetkisi olmayan yönetim kurulu üyeleri.
Burada da ödeme sırasında ortak yok. Hatta bu sefer ortak kamu borçlarından da sorumlu değil. Pay sahipleri sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye tutarını ödemekle yükümlüdür. Taahhüt ettiği sermayeyi ödeyen ortak, şirketin hiçbir özel borcundan sorumlu değildir.
Anonim şirketlerde yetki, yönetim kurulundadır ve yönetim kurulunun kusur sorumluluğu vardır. Kusurlu olan yönetim kurulu aksini ispat etmekle yükümlüdür. Aksini ispat edemedikçe tüm mal varlığı ile üçüncü kişilere olan borçlardan sorumlu olur. Tüm mal varlığı ile sorumlu olmasının şartı ise borcun şirket mal varlığından karşılanmıyor olmasıdır.
Yine Türkiye’de anonim şirketlerde pay sahibinin aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olarak atandığı gözlemlenmektedir.
Yazının başındaki soruya,  yani “Şu şirketten alacağım var ama battılar/batıyorlar kimden paramı alabilirim?” sorusuna gelirsek, her halükarda ilk müracaat mercii şirket mal varlığı olacaktır. Şirket mal varlığından tahsil edilemezse yukarıda açıkladığımız şekilde bir yol izlenecektir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
test