Reklam
Reklam
Reklam
Kazım Kaplan

Kazım Kaplan


Kripto para vergisi

12 Nisan 2021 - 09:45

Son günlerde konuşulan kripto paralardan elde edilen kazancın vergilendirilmesini herkes birbirine soruyor. Bu kazanç vergiye tabi mi, devlet geçmişte kazandığım paralar için benden vergi isteyecek mi? İsterse ne olacak?
Şahsi fikrime göre hiç bir şey olmayacaktır.
Önce tanımlar;
Gelir vergisi nedir: Gerçek kişilerin elde etmiş olduğu gelirler üzerinden, Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen oranlar üzerinden alınan vergi.
Gelir Vergisi Mükellefi Kimlerdir: Gelir Vergisi Kanunu'nda göre;
=>İkametgahı Türkiye’de bulunanlar,
=> Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar,
=> Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese,teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşlarıdır.

Vergi Oranları Nedir: 2020 yılı için (Ücret Harici)

=> 22.000 TL’ye kadar %15
=> 49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası %20
=> 120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası %27
=> 600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası %35
=> 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, fazlası %40

Gelir Türleri Nelerdir:
=> Ticari kazançlar
=> Zirai kazançlar
=> Ücretler
=> Serbest meslek kazançları
=> Gayrimenkul sermaye iratları
=> Menkul sermaye iratları
=> Diğer kazanç ve iratlar.

Tanımlar bitti, gelelim sorumuza ve cevabına. Bu vergi oranları ile biz çok vergi öderiz diye düşünebilirsiniz ancak şahsi fikrime göre, geriye yönelik hiç bir şey olmayacağını yukarıda söyledim. Çünkü;
Şu anki mevcut vergi yasalarında, kripto paradan kazanılan parayı vergilendirecek bir düzenleme yok. Yukarıda saymış olduğumuz gelir türlerinin hiç birisinin içerisine girmiyor. Yani yasalarımız kripto parayı tanımıyor. Bugün meclise böyle bir yasa gelse, kanun koyucu kripto parayı tanısa ve vergiye tabidir dese geçmiş dönem ne olacak.
Yine hiçbir şey olmayacak.
Çünkü yine şahsi fikrime göre, anayasadaki "kanunların geriye yürümelizliği" ilkesine göre 2020 yılında kazanılan tutarlar vergilendirilmeyecektir. Zaten 2020 Gelir Vergisi beyan dönemi de geçmiştir. Eğer kanun koyucu, çıkar da kripto para alım satımından elde edilen kazanç, vergiye tabidir derse, hiç bir otoriteye bağlı olmayan kripto parayı yasal olarak tanımış olur.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
    test