Kazım Kaplan

Kazım Kaplan


Gayrimenkulden belediyeye ödeme

12 Mayıs 2021 - 07:30

Mart ayı dert ayıdır dedik,gelir vergisini anlattık ve ödedik. Nisan ayı dedik, şirketler dedik,kurumlar vergisini anlattık ödedik. Şimdi geldik mayıs ayına, emlak vergisini anlatalım ödeyelim.

29.07.1970 de kabul edilip 11.08.1970 tarih 13576 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nca hükümlerine göre tahakkuk eden ve ödenen vergimiz.
Bu vergimiz, konutu, işyeri, dükkanı, bürosu, arsası, arazisi yani gayrimenkulü olanların, bağlı bulundukları belediyeye ödedikleri vergidir. Beyanı, ilk defa satın aldığınızda bağlı bulunduğunuz belediyeye yaparsınız, sonrasında her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar artarak otomatik tahakkuk olur ve siz sadece ödeme yaparsınız. Yani bu vergi için gidip beyanname vermenize gerek yok.

Emlak Vergisi Oranı;

Sahip olunan gayrimenkulün;

-Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunup bulunmadığına ve

-Konut, konut dışı (büro, dükkan vb.) arsa ve arazi olma durumuna göre değişir.

Bu ayrımlara göre emlak vergisi oranları;

Emlak türü               Büyükşehir dışında      Büyükşehir içinde

Meskenlerde            Binde 1                         Binde 2
Diğer Binalarda        Binde 2                         Binde 4
Arazilerde                 Binde 1                         Binde 2
Arsalarda                  Binde 3                         Binde 6

İlgili kanun madde 8’de, “Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır” hükmü gereğince tabloda görüldüğü üzere büyük şehirler için oranlar iki kattır.

Emlak vergisi rayiç bedel üzerinden hesaplanır. İlgili belediyenin belirlemiş olduğu rayiç bedel, her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılarak bulunur. Bulunan bu rayiç değer üzerinden ise, yukarıda ki tabloda belirtilen oranlar üzerinden emlak vergisi hesaplanır.

Emlak vergisi hesaplanırken ayrıca Bina Kültür Varlıkları katkı payı hesaplanmaktadır. Bu da tahakkuk eden emlak vergisinin %10 oranında hesaplanıp tahsil edilir.

Kanunun 30’uncu maddesi “Emlak vergisi birinci taksidimart, nisan ve mayıs aylarında, ikinci taksidi Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir” demektedir. Yani bu ay sonuna kadar emlak vergisi birinci taksitlerinizi ödeyebilirsiniz. PTT Şubelerinden veya banka havale yolu ile ödeme yapabileceğiniz gibi, internet çağında bulunduğumuz bu dönemde belediyelerin internet sitelerinde ki ödeme menüsü aracılığı ile de evinizden dahi çıkmadan ödemelerinizi yapabilirsiniz.

İstisna ve muafiyetler;

Kanun metninde İkinci Bölüm Muaflık ve İstisnaları anlatmakta ve madde 4’te istisnalar sıralanmakta. Ancak bizim ilgilendiğimiz kısım iseyukarıdaki tabloda belirttiğimiz oranların yazılı olduğu, nispet başlığı altında kimadde 8’in ikinci fıkrası.

Bu fıkra “Cumhurbaşkanı, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir” demektedir. Yani buna göre;

  • Hiçbir geliri olmayanlar,
  • Geliri sadece SGK’dan aldığı aylıktan ibaret olanlar,
  • Gaziler,
  • Engelliler,
  • Şehitlerin dul ve yetimleri sıfır oranlı emlak vergisine tabidir.
Bayramlaşma,

Buruk bayramlar, sevdiklerimizden ayrı kaldığımız ikinci Ramazan Bayramı. Pandeminin bir an önce bitmesi ve özlediğimiz bayramlara kavuşacağımız günlerin gelmesi dileğiyle… Ramazan Bayramımız kutlu olsun… 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
    test