Reklam
Reklam
Reklam
Hüseyin Çağlar

Hüseyin Çağlar

[email protected]

Foça'da enerji santralini Danıştay durdurdu

14 Şubat 2021 - 07:40

Foça’da enerji santralini Danıştay durdurdu

Foçalı yaşam savunucuların açtığı davada Erdem Enerji Foça BES (Biyokütle enerji santrali) için İzmir Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararı Danıştay tarafından iptal edildi.

"Foça BES (Biyokütle Enerji Santrali) projesi ile ilgili olarak 13/05/2019 tarihli,E-2019122 sayılı İzmir Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilmiş. Bu karara Foça yaşam savunucuları tarafından dava açılmıştı.

Danıştay tarafından verilen karada; “Foça BES (Biyokütle Enerji Santrali) (25 MWm/24MWe/85 MWt Kapasiteli) projesi ile ilgili olarak İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen 13/05/2019 tarihli, E-2019122 sayılı sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının dava konusu edildiği; aynı işlemin iptali istemiyle açılan İzmir 6. İdare Mahkemesinin 09/07/2020 günlü, E:2019/697 sayılı dosyasında yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda, dava konusu tesiste yakma sonucu oluşacak çevreye zararlı gazların ve su buharının giderimi ile ilgili proje dosyasında verilen planlama bilgisinin yetersiz olduğu, yakma işlemi esnasında fırın sıcaklığının ne olacağından ve sonrasında oluşacak olan katı atıktan bahsedilmediği, dava konusu tesisin, zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacağının tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu nedenle; "ÇED Gerekli Değildir" kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır” denildi.

Kazdağları Ekoloji Platformu kuruldu

Kazdağları’ndan Madra’ya kadar Biga Yarımadası’ndaki ekolojik yıkım projelerine karşı mücadele etmek üzere “Kazdağları Ekoloji Platformu” kuruldu.

Aralarında meslek odaları, sendikalar, çeşitli çevre örgütlerinin bulunduğu 67 kurum ve kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu ve Eşsözcülüğünü Hülya Kurt ile Süleyman Erryılmaz’ın yaptığı “Kazdağları Ekoloji Platformu” kuruluşunu 09.02. 2021 tarihinde yaptığı online basın açıklamasıyla duyurdu. Kuruluş deklarasyonunda şu görüşlere yer verdi: “Kazdağları ve yöresinin yaban hayatını, gelecek neslin yaşam hakkını, şirketlerin kâr hırsı ile yok etmesinin karşısında, kurda kuşa yaşam kaynağı olan bereketli topraklarımızı, ormanlarımızı, su kaynaklarımızı yok edecek, havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletecek her türlü faaliyetin karşısında tüm yaşam savunucularını mücadelemize omuz vermeye ve Kazdağları’na sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kazdağları'nın her ağacını tek tek savunacağız.”

Kültüpark üzerine tartışmalar sürüyor

İzmir’in orta yerinde nadir yeşil alanlardan biri olan Kültürpark, içinde 44 familyadan 86 cinse ait 117 türde endemik ve egzotik bitki, 200'den fazla değerli ağaç ve çeşitli bitki türünün bulunduğu sanat ve kültürel mekanları yanı sıra yanı spor etkinliklerine de olanak tanıyan kent içindeki nadir yeşil alanımız.

Uzun süredir İzmir gündeminde yer alan Kültürpark’a yönelik Koruma Amaçlı İmar Planı hafta başı yapılan Şubat ayı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında kabul edildi.

Toplantı öncesi Kültürpark Platformu üyelerince meclis üyelerine taleplerini içeren broşür dağıtıldı. Plan meclisten oybirliği ile kabul edildi. Ancak tartışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Meclisinde kabul edilen Plan Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna iletilecek ve daha sonra askıya çıkacak. Bu süreçlerde bir itiraz olmazsa yasallaşacak.

Kabul edilen koruma amaçlı imar planı ile Kültürpark’ın tarihi ve doğal bir SİT alanı olduğu gerçeğine karşın buranın fuar ve sergi alanı olarak kullanımının önü açıldı. Kalıcı ve katılımcı bir yönetsel plan ortaya konulmadı. Koruma planında, Hangarların yıkılıp yerine 12 bin 500 m2’lik bir inşaat yapılacağı belirtilmekte ancak, yapılacak inşaatın ne olacağı ve hangi amaçla kullanılacağı belirtilmemiş. Bu durum çevre örgütleri ve ekolojistlerin eleştirilerine neden oldu. Celal Atik Spor Salonu’nun yıkılarak yeniden bir spor salonu yapılması bir diğer eleştiri konusu.

Peki çevre örgütleri ve ekolojistler ne istiyor?

Hangarların tamamen kaldırılarak yeşil alan yapılması, betonlaşmanın azaltılması, Celal Atik Spor Salonu’nun yıkılmak yerine aslına uygun

restore edilmesi ve yasa dışı eklentilerin kaldırılması, Kültürpark’ın katılımcı bir anlayışla ve şeffaf olarak yönetilmesi.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
    test