Reklam
Reklam
Reklam
Funda Altınok / Değişim Uzmanı

Funda Altınok / Değişim Uzmanı

fundaaltinok@hotmail.com

Zeka ve ego

04 Mayıs 2020 - 07:29

İnsanlar zekâ ile akılı birbirine karıştırıyorlar genelde. Oysa akıl daha çok zihinle ilgilidir. Zihin ise mantığı kullanır. Bu yüzden de katılaşmaya meyillidir, esnek olamaz. Zekâ uyumuş ve zihin devredeyse, insan sabit fikirli, önyargılı olur.
Ama zekâ uyanınca esneklik meydana gelir. Zekâ farkındalıkla ilgilidir. Zekâ kişinin yeniliklere açık olması demektir. Zeki insan her şeyi dikkatle dinler ve yeni olanı görmeye çalışır. Zekâ her zaman yenilenmek demektir.  Zeki insan önyargılardan özgürdür. Önyargılar bilgi edinme yolunda bir engeldir. Önyargılar ileriyi görmeyi engeller.
Zeka, zihinden daha üstün bir yaşam düzeyidir. Zeka ayırt etme yeteneği, karar verebilme ve verilen kararları uygulama iradesidir. Zeka düzeyinde yaşayan birey hayatı ıskalamaz, her anı doya doya yaşar ve yaşamın gerçek anlamını kavrar.
Bilinç, ego ve zeka insan yapısının ayrılmaz üç yapısıdır.Bilinç madde ile temasa geçince titreşim düşer ve ego yani benlik bilinci meydana gelir. Egonun madde ile teması sonucu ise zeka meydana gelir. Ego bilincin, zeka ise egonun ürünüdür.
Günümüzde toplumda yanlış bir koşullanma vardır bu da; çocuğun hayatta kalması için güçlü bir egoya ihtiyacı olduğu inancıdır.  Bu yüzden de çocuk bu şekilde eğitilir ve yönlendirilir. Çünkü günümüz hayatı mücadeleden başka bir şey değildir. Bu yüzden toplum en güçlünün hayatta kalacağına inanır. Toplumdaki inanca göre gelişmek için ego güçlenmelidir.
Oysa tekamül için ego değil, zeka önemlidir.  Egonun güçlenmesi ise bencilliğin artması ve yıkıcılık demektir. Geçici hazlar için verilen mücadele sonucu ego güçlenir ve zihin bu yönde koşullanır.
Ego güçlenince zeka baskı altında kalır. Ego, zeka ile bilinç enerji katmanı arasında olanbir enerji katmanıdır. Ego güçlenince bu enerji katmanı sertleşir ve geçirgenliğini kaybeder. Bu yüzden bilincin zekayı beslemesi zorlaşır. Zeka bilinç tarafından beslenemeyince zayıflar. Yani egonun güçlenmesi zekanın güçsüzleşmesine neden olur. Ego katılaşınca bilincin ışığını engeller ve zeka körelir. Katılaşan ego karanlığın aleti olur. 
Bu duruma gelen insan esnekliğini kaybeder, zekasını kullanamaz hale gelir. Önyargılı ve sabit fikirli olur. Her şeyi bildiğini iddia eder. Her şeye verilecek bir cevabı vardır. Hiçbir zaman bilmiyorum demez. Halbuki bilmiyorum demek,  her şeye yeni gözlerle bakmayı sağlar. Her şeyde yeni bir şey görmek demektir, anda kalmak, geçmişe tutunmamak demektir. Anın getirdiklerine göre yeni olanı görmek ve ona göre yeni bir şekilde davranmak, hareket etmek demektir.
Zekayı canlı tutmak için hayatın akışında olmak gerekiyor.
Bencillik ise egoyu güçlendiriyor ve zekayı köreltiyor. Halbuki zekanın körelmesi demek; insanın köleleşmesi, sürü psikolojisine sahip olması demektir.
Tüketici toplum köleleştiricidir.  Robot gibi çalışan ve tüketen insanlar toplumunda zekaya değil egoya ihtiyaç vardır. Üretimin ve tüketimin devam etmesi için ego güçlenmelidir.  Bireyler, üretim –tüketim mekanizması ile sömürülürler.  İnsanlar tüm gücünü üretmek ve tüm parasını da tüketmek için harcar. Bunun için insanlarda hırs yaratılır. Bu yüzden günümüzde eğitim, hırs yaratmaya yöneliktir.  Çocukların gerçekten neye yeteneği olduğunu keşfetmek ve doğru mesleği, sevdiği işi yapmayı seçmesini sağlamak yerine en iyi olmak, birinci olmak, ünlü olmak yani olmadığı şey olmaya çalışması için şartlandıran bir eğitim sistemi desteklenir. Aileler de birbirleriyle yarışır, övünür, çocukları üzerinden ego tatmini yaşarlar. Ama bu en iyi olma çabaları hayal kırıklığına, acılara, depresyona neden olur. İşte bu olumsuz durumlardan özgürleşmek için Değişim Sanatı uygulamak gerekiyor.
Dünya Değişim Akademisi’nde uygulanan  “Zekayı Uyandırma Sanatı” programı ile
Sekiz çalışmadan oluşan program tamamlandığında;
·         Zekanın insan yapısındaki yerini ve önemini kavrayacak,
·         Zekanın ne olduğuna dair farkındalık ve bilgi sahibi olacak,
·         Zekayı sürekli uyanık tutmayı öğreneceksiniz.
İncelemek isteyenler için web sitesi: https://www.dunyadegisimakademisi.com
İletişim için:info@dunyadegisimakademisi.com / 0533 258 7772
Sevgiyle kalın.
 
 
 
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum