Reklam
Reklam
Emin Varol

Emin Varol

emnvarol@hotmail.com

Türk tarımının sorunları-4

27 Temmuz 2019 - 06:52

81 milyonluk ülke nüfusunun, birçok zorluğa ve engele rağmen özveriyle gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan tarım üreticisi zorda, birçoğu üretimden vazgeçti, birçoğu da vazgeçmernaşamasında. Binlerce yıldır ekip biçtiğimiz, atalarımızın bizlere miras bıraktığı, bizlerin de torunlarımızarnmiras bırakmakla yükümlü olduğumuz topraklarımızı beton kulelerle bir daha geri dönülmemek üzere betonlaştırmaya devam ediyoruz. Yaşadığımız yakın ve uzak çevrede, bunu görmek ve gözlemlemek mümkün. Tarımsal üreticimiz sorun yumağı. Ülkemiz genelinde 81 ilde, 665 ilçede 3 bin 187 üretici ile yapılan bir araştırmanın sonuçları bize çiftçilerin yüzde 88’inin 10 yıl ve daha üzeri zamandır çiftçilikle uğraştığını, işletme büyüklüğüne paralel olarak, eski çiftçi oranının yükseldiğinirngösteriyor.rnHer yıl ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşadığımızrndon, dolu ve sel gibi üreticimizin, maruzrnkaldığı risklere karşı korunma önlemi olan tarımrnsigortası, çok fazla rağbet etmediği konulardan biri. Üreticimizin yüzde 24’ünün tarım sigortasırnyaptırdığını, küçük üreticilerde bu oranın yüzde 16’ya, Doğu Anadolu’da ise yüzde 11’e kadar düştüğünü gösteriyor. Gübre ve mazot maliyetlerindeki ve ayrıca pazara erişimdeki zorluk tarımsal üreticinin başlıca şikayet konuları arasında. Tarımsal üreticininyüzde 57’si yüksek mazot, yüzde 44’ü yüksekrngübre maliyetinden yakınıyor, yüzde 27’si hedef pazara erişimde zorluğu ve hak ettikleri fiyatı elde edememeyi önemli olarak görüyor. Gelecekten kaygı ise işin bir başka önemlirnboyutu. Araştırmayı incelemeyi sürdürdüğümüzde ülkemizdeki tarımsal üreticinin yüzde 45’inin gelecekten umudunun olmadığını belirttiği sonucuna varıyoruz.rnGelecekten kaygı duyan üreticinin oranı yüzde 41. Tarımsal üreticimizin yüzde 64’ü çocuklarınınrnkendi işlerini sürdürmesini istemiyor. Gelecekten umutlu çiftçimizin oranı yüzde 41. Trakya ve Doğu Anadolu’da geleceğinden kaygı duyan üreticimizin oranı ise yüzde 53’ü bulmakta. Araştırmanın bir başka çok önemli veri ve sonuçlarından birisi de tarımsal üreticimizin yüzde 58’inin devletin uyguladığı tarım politikalarından memnun olmadığnı ifade etmesi. Memnun olanların oranının yüzde 29’da kaldığı araştırma sonucu verilerinin, altının çizilmesini gerektiren bir başka nokta da, ülkemizin en verimli tarım topraklarının “Sopayı diksen yeşerir” dediğimiz yerlerin bulunduğu Ege, Akdeniz ve Trakya Bölgesi’nin, karar alıcıların uyguladığı tarım politikalarından memnun olmayan bölgelerin başında olması.rn 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum