Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0
Emin Varol

Emin Varol

emnvarol@hotmail.com

Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0

15 Nisan 2019 - 06:18

İzmir Ticaret Borsası, geçtiğimiz aylarda Endüstri 4.0 ve takip eden süreçte ülkemiz için son dönemde can alıcı konulardan biri haline gelen tarım sektörü için, Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi akademisyenlerinin de katılımı ile kendi önderliğinde çok kapsamlı bir araştırma ile şu an Türk tarımındaki mevcut durumu gözler önüne seren ve değindiğimiz süreçte alınması gereken önlemleri içeren ve öneren bir "Endüstri 4.0" raporu hazırladı.
Türkiye ekonomisi ve Türk tarımı için yaşamsal önem taşıyan bu kapsamlı ve çok önemli çalışmanın ön sözünde şunları söylüyor İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli:
"Dünya Hükümetler Zirvesi'nin raporuna göre, artan taleple birlikte 2050 yılında şu andakinden yüzde 70 daha fazla gıda üretmek zorundayız. Bu nedenle, tüm dünyanın demografik değişimi, doğal kaynakların doğru kullanımı, iklim değişiklikleri ve gıda israfı problemlerini göz önünde bulundurursak bir yol haritası çizmek gerekmektedir.
127 yıldır başta tarım sektöründekiler olmak üzere dünyadaki tüm değişimleri takip eden borsamız, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Türkiye'nin Tarım 4.0 sürecine entegrasyonuna ve uygulanması ile yaygınlaştırılmasına yönelik politika önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak heyecan verici bir projeye imza atmıştır.
Projenin her aşamasında emeği geçen Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin değerli hocaları Prof.Dr. Fatih Saygılı, Prof.Dr. Ayten Ayşen Kaya, Dr. Öğretim Üyesi Elif Tunalı Çalışkan ve Araştırma Görevlisi Özge Erdölek Kozal ile borsamız çalışanlarına teşekkür ediyorum"
Yapılan küresel özçekli araştırma ve çalışmalar, 2016 yılında 7.5 milyar olan dünya nüfusunun 2030 yılı itibari ile 8.5, 2050 yılında ise 9.7 milyara yükseleceğini göstermektedir.
Yine bu nüfus artışının, artan gıda gereksinimini karşılaması için tarımsal gıda üretiminin küresel anlamda 2050 yılına kadaryüzde 70 artırılması zorunluluğunu, Dünya Gıda Örgütü'nün (FAO)  yaptığı araştırmalar ve o araştırmaların ortaya koyduğu veriler bize işaret etmektedir.
İlk kez Almanya'da 2011 yılı ve sonrasında, "Endüstri 4.0" diye adlandıralan; Sanayi ile bilişim teknolojilerinin bir araya geleceği, yapay zekanın ön plana çıkarılacağı, üretimin entegre bilgisayar sistemleri ile maksimum verilerle yapılacağı bir "Sanayi Çevrimi"ne girileceği duyurulmuştu.
Bize göre tarım sektörünün bu sürece entegrasyonu yaşamsal anlamda önem taşımaktadır. Şöyle ki bu entegrasyon; "Tarım sektörünün tüm değer zinciri adımlarının birbiriyle gerçek zamanlı ve sürekli iletişim içinde olacak şekilde bağlı olmasını" içermektedir.
"Bilgi iletişim teknolojilerinin tarım sektöründe kullanımıyla tarımda etkinlik ve verimliliğiin artırılması" şeklinde tanımlayabildiğimiz "Tarım 4.0" öncelikli olarak güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişim olanaklarının yaratılmasını sağlamakta, bilgi paylaşımı ve karar alma süreçlerini hızlandırmaktaır.
Bu anlamda Tarım 4.0 uygulamaları, tarım makinelerinin ve alanlarının sensörlerle donatılması ve birbirleriyle iletişim halinde olmalarıyla gerçekleştirilmesi, modern teknolojilerin kullanımıyla öncelikli olarak üretim ve kalitenin artırılmasıdır.
Akıllı sistemlerle tarımsal üretimde çok önemli olan toprağın durumu, iklim koşulları, bitkilerin mineralleri, sulama ve hasat zamanları gibi etkenler, üreticilerin bilgisine hızlı ve eş zamanlı sunulmak suretiyle kaynakların etkin kullanımını bize sağlıyor.
Teknoolji temelli bu uygulamalar bize üretim maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılmasını ve besin değeri yüksek, uluslararası alanda kaliteli ve rekabet anlamında güçlü ürünler üreterek, ülke olarak rekabet gücümüzü de artırıyor.
İnsan için gıda ve beslenme işin özüdür ve beslenme için de tarımsal üretim ön koşuldur. Tüketebilmek için üretmek zorumdayız.
Üretim olmazsa tüketim de olmaz. Üretim-tüketim dengesinin bu ana kuralına uymazsak ülke olarak tarımsal üretim ekonomisinde geleceğimiz nokta budur: "İtahalat ekonomisi."
 
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum