Reklam
Emin Varol

Emin Varol

emnvarol@hotmail.com

Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç

09 Mart 2020 - 07:30

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet-Eğitim Devrimi ve Kurucuları için şöyle diyor:
"Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için gereksiz bir süs, bir baskı aracı ya da bir uygarlık zevkinden çok, gerçek yaşamda başarıya ulaşmayı sağlayan, uygulanabilen, kullanılabilir bir aygıt haline getirmektir"
Şöyle bir geriye dönüp 1940'lı yıllarda Türkiye eğitim sisteminin efsanesi, ülke kalkınmasının motoru olmuş, siyasi ihtiras ve emellere kurban edilerek kapatılmasalardı bugün ülkemizin dünya gelişmişlik ve kalkınmışlık sıralamasında çok yükseklerde olmasını sağlayabilecek eğitim yuvaları "Köy Enstitüleri"ne baktığımızda dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in önderliğindeki bakanlık bürokrasisinde emek, başarı ve birikimiyle İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne gelmiş, bir sanatçı bakışıyla eğitmen kursları ve köy öğretmen okullarının, sonuçta da "Köy Enstitüleri"nin yaratıcısı olmuş, o yıllarda dünya pedagoji literatürünü çok iyi irdelemiş, temel dinamiği çağın düşünce akımlarını ve Mustafa Kemal Atatürk'ü çok iyi anlamış olan İsmail Hakkı Tonguç'u başrolde görüyoruz.
O yılların efsane eğitim yuvaları "Köy Enstitüleri", bize özgü çok boyutlu doğasıyla doğuştan gelen yetenekleri öne çıkaran, insanlaştıran, dönüştüren, el-beyin ilişkisini kuran ve üretim, kız-erkek karma eğitim yapan eğitim kurumları, temel amacı öğrencilerin çok boyutlu yetiştirilmesi olan bize özgü iş okullarıydı. Bu yaklaşım aynı zamanda günümüzde de rehber alabileceğimiz çağdaş bir eğitim anlayışıydı.
Orta öğretim sisteminde ilk yatılı karma eğitim yapan Köy Enstitüleri'nin kurucularından ve teorisyeni olarak 1952 yılında Dünya Pedagoji Ansiklopedisi'nde Köy Enstitüleri'nin kuruluş sürecindeki emeği nedeniyle onurla yer alan Tonguç, enstitülere giden süreçte ülkedeki yoksulluğu ve yoksunluğu, yaşanan ortaçağ koşullarını değerlendirerek "İlköğretim meselesinde sıra, yoksul ve toplumun en ağır yükünü taşıyan, halkın çocuklarını okula kavuşturmaya gelmiştir. Bunun icap ettireceği her türlü fedakarlığı göze almaya mecburuz" sözleriyle enstitülerin önceliğini ifade ediyor, "Nasıl bir enstitü eğitimi?" sorusuna da;
"Köy Enstitüleri pedagoji alemine yeni değerler katan, çocuğu modern pedagojinin ilkelerine uygun olarak eğiten, haklarına kavuşturarak ona çocukluk ve gençlik çağının özelliklerine göre yaşamayı sağlayan, onu etkin duruma sokan ve bu bakımdan pedagojinin gelişmesine hizmet eden kurumlardır. Türk çocuğunun yaratıcı kudreti meydana çıkarılmış, gelenekçi okulun, çocukları ezen, yıpratan sakat usulleri yerine yeni metodlar geliştirilmiştir. Kurumlarımızdaki kız öğrenci işi, pek çok emeğimizi harcamamız gereken çok ciddi, çok önemli bir davadır. Kızları bir yana, erkekleri bir yana ayırarak kurumu kafes haline getirmek asla doğru değildir" diyerek karma eğitime verilmesi gereken öneme vurgu yaparak "Bilgilerin kaynağı doğadır. İnsan, elini ve beynini kullanarak doğadan edindiği ve ürettiği bilgileri bilimsel bilgiyi dönünüştürür. Köy Enstitüleri’nde yetiştirilen çocuklar, skolastiğe (Ortaçağ yöntemlerine uygun) köle olmaktan kurtarılmaya çalışılmıştır. Onların kültürleri cila şeklinde ezberlenerek benimsenmiş bilgi değil, iş içinde iş aracılığıyla öğrenilen gerçek ve öz bilgidir" yanıtını veriyordu.
Bir ülkenin en değerli varlığı insandır.
İnsanı da değerli kılan, aldığı eğitim ve sahip olduğu erdemlerdir. Bizlerin, ülke olarak genç nüfus potansiyelimizi bilgi çağına hazırlama konusunda yetersiz oluşumuz, tüm kesimlerin uzlaştığı bir konudur uzun zamandır.
Dünyanın içinde bulunduğu değişim, bilgi toplumu olma yolundaki hıza, her an kendini yenileme yolunda adımlar atan teknolojideki baş döndürücü değişim ve dönüşüme tanıklık ederken, mevcut eğitim sistemimizin bu süreçte ülkemizi geleceğe taşıyabilecek yetkinlik ve yeterlilikte olmadığını görüyoruz.
O nedenledir ki; "Sanayi 4.0 sürecine uyum sağlayabilme çalışmalarını yaparken bizi bu sürece taşıyacak "Eğitim 4.0"ın alt yapısını da kurgulamak gerekmektedir"
 
 
 
 
 
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum