Gıda ve beslenme en kutsal hak
Reklam
Emin Varol

Emin Varol

emnvarol@hotmail.com

Gıda ve beslenme en kutsal hak

06 Kasım 2018 - 06:37

     Gıda ve beslenme stratejik alanların birincisi. En kutsal yaşam hakkı. Yaşamımızın "Olmazsa olmaz"ı. Önümüzdeki yıllarda savaşların gıda savaşları olacağını söylememiz inanıyorum ki kehanet olmayacaktır.
     Artan nüfusla birlikte artan gıda ihtiyaçları ve gıdamızın yüzde 95'ini sağladığımız toprak varlığının tehlike altına girmesi peş peşe yaşadığımız olumsuzlukların başlangıcı.
     Erozyon, tuzlanma, yanlış tarım uygulamaları ve kirlilik başta olmak üzere birçok olumsuz faktör verimli t arım topraklarının tarım dışı amaçların kullanımına açılması, toprak varlığımızın bozulmasının ana denenlerini oluşturmakta.
     Bir taraftan açlığın önüne geçmeye çalışırken, öte yandan da meralar ve en verimli tarım arazilerimizi kaybediyoruz.
     İzmir'de yakın çevremize bakarsak, konuyu Türkiye geneline yaygınlaştırırsak, büyük kentlerimizin çevresine baktığımızda, 3-5 yıl önce tarımsal amaçla kullanılan, tarımsal üretim yapılan alanların beton yığınlarına dönüştürüldüğüne tanık oluyoruz.
     Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini incelediğimizde 1992 yılında 27.6 milyon hektar olan tarım topraklarımızın 2017 yılında, 25 yılda yaklaşık olarak 4 milyon hektar gerilediğini, yani 23.4 milyon hektara düştüğünü görüyoruz.
     Uzun süreli istatistik ve verileri incelediğimizde 1920'li yıllarda arazilerimizin yüzde 56'sını oluşturan meraların oranının günümüzde yüzde 19'a gerilediğini, mevcut meralarımızın yüzde 70'inde ise bitki örtüsünün zayıf ve verimsiz hale geldiğini görüyoruz.
     2023 yılına kadar ülkemiz nüfusuna 6 milyon kişinin daha ekleneceği olası görülüyor. Sadece bunu, yalnızca tahıl üretimini dikkate aldığımızda bile artan nüfusun ihtiyacını karşılayabilmemiz için tarımsal üretimin artırılmasının zorunlu olduğu açıktır.
     Bütün bu nedenlerdendir ki; "Tarımsal potansiyeli yüksek alanların tarım dışı amaçlı projelere tahsisi önlenmeli, toprak koruma ve erozyonla mücadele önlemleri ve toprağın sürdürülebilir yönetimini içeren tedbirler acilen desteklenmeli, toprağın korunmasını sağlayacak şekilde sürdürülebilir mera yönetimi yaşama geçirilmeli, tarım alanlarımız gibi meralarımızın da amaç dışı kullanımlara açılarak yok edilmesine son verilmelidir.
     Gıda hakkı yaşam hakkıdır. Bu nedenledir ki; her bireyin yeterli ve sağlıklı gıdaya, ekonomik ve fiziksel olarak erişebilir hale getirilmesi ve açlığın önlenmesi insanlığın ortak sorumluluğudur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum