Eda Kaya Bükülmez

Eda Kaya Bükülmez

[email protected]

Zirai kazançta vergilendirme

25 Mart 2021 - 07:30

Bilindiği gibi, zirai kazançlarda genel vergilendirme şekli tevkifat usulüdür. Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin defter tutmasına gerek yoktur. Gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerin, işletme hesabı esasına göre çiftçi işletme defteri tutmasıyla birlikte, isteğe bağlı olarak bilanço esasına göre de defter tutabilirler. 

Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında günlük, mevsimlik veya sürekli olarak çalışan işçilere ödenen ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu sebeple, ücretler için gelir vergisi kesintisi yapılmasına ve gider pusulası gibi belge düzenlenmesine, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmesine gerek yoktur.

Fakat, gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerin yanında çalıştırılan işçilere ödenen ücret üzerinden, gelir vergisi kesintisi yapılması, ücret bordrosu veya gider pusulası düzenlemesi ve bunu da muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde beyan edilmesi gerekmektedir.

Zirai işletmelerde ücretli durumuna girmeksizin çalıştırılan çiftçilerce bizzat sulama, süt sağımı, meyve toplanması, kavaklıklarda dikim, kesim, toplama, taşıma, gibi hizmetler de zirai faaliyet kapsamında gerçekleşen hizmet olarak kabul edilmektedir.  Bu hizmetlerde düzenlenecek gider pusulasında %4 stopaj kesintisi yapılır. Ayrıca, esnaf muaflığı kapsamında verilen hizmetlerde ise %10 oranında stopaj uygulanmaktadır. 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
test