Reklam
Reklam
Reklam
Eda Kaya Bükülmez

Eda Kaya Bükülmez

edakaya_88@hotmail.com

Yeni yılda yeni vergiler-1

26 Aralık 2019 - 06:44

Yeni yılın son  günlerine yaklaşırken yeni vergi düzenlemeleriyle birlikte vergi, ticaret, muhasebe ve pek çok alanlarda değişikliklerle karşı karşıya kalmışbulunmaktayız.   07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile  vergi uygulamalarında önemli  derecede değişiklikler ve yenilikler  yapılmıştır.  Ayrıca,  1 Ocak 2020 tarihinden itibaren de yine bizleribekleyen  elektronik alanlarda da önemli düzenlemeler yapılmıştır.
 

 1. 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle vergi ödemeleri sadece GİB üzerinden kredi kartıyla veya KAMU bankaları aracılığıyla ödenebilecektir. Özel bankalar üzerinden vergi tahsilatı kaldırılıyor.
 
 1. 500.000 TL’nin üzerinde elde edilen gelirlerden gelir vergisi oranı %35 yerine %40 olarak uygulanacak.
  1. 18.000 TL’ye kadar                                                                                     %15
  2. 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası                                      %20
  3. 98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası%27
 1. 500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde
500.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260TL), fazlası%35
 1. 500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 159.460 TL), fazlası   %40
 
 1. Oteller, tatil köyleri, kamping alanları 2020 nisan ayından itibaren %2 oranında  konaklama vergisine tabi tutulacak.  Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler; karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler konaklama vergisinden istisna olacak.
 
 1. Kambiyo muameleleri vergisinin oranı binde 1’den binde 2’ye çıkarıldı.
 
 
 1. 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen dijital hizmetlerden elde edilen hasılat üzerinden %7,5 oranında dijital hizmet vergisi alınacak. Ödenen vergi gelir veya kurumlar vergisinden gider olarak indirilebilir. İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon TL’den veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır.
 
 1. Bir işverenden alınan ve 500.000 TL’yi aşan ücretler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecek.
 
 1. 1 Ocak 2020 tarihinden  itibaren elde edilecek kazançlarda 500.000 TL’yi aşan telif kazançlarında  gelir vergisi istisnası kaldırılmıştır.
 
 1. Araçla toplu taşımanın  yanı sıra günlük  10 TL’ye kadar toplu taşıma kartı ve bileti temini gelir vergisinden istisna tutulmuştur.
 
 1. Spor müsabakalarında görev yapan hakemler vergiden istisna tutulurken yeni düzenlemeyle birlikte amatör spor hakemleri dışındaki tüm hakemlerin kazançları vergiye tabi tutulacak. Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligdekilerden  %20 gelir vergisi kesintisi yapılacak.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum
test