Reklam
Eda Kaya Bükülmez

Eda Kaya Bükülmez

edakaya_88@hotmail.com

Vergi affı ile getirilen avantajlar

08 Temmuz 2021 - 04:56

Vergi mükelleflerine, 7326 Sayılı Vergi Affı ile birçok konuda avantaj sağlandı. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 
•    30 Nisan 2021 tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi ve ceza alacakları ile bunlara bağlı gecikme faizi ve zamları Yİ-ÜFE oranında yapılandırma imkanı getirilmiştir. 
•    Yapılandırma kapsamına, vergiler, gümrük vergileri,  vergi cezaları,   idari para cezaları,  sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile 6183 sayılı kanun kapsamında takip ve tahsil edilen bazı alacaklar ile belediyelerin su, atık su ve katı atık, ecrimisil ödemeleri, trafik, askerlik, nüfus cezaları  gibi alacakları girmektedir. 
•    Gerçek ve tüzel kişi mükellefler 7326 sayılı kanuna göre borçlarını maliye şifresi ile interaktif vergi dairesi sistemi üzerinden yapılandırabilirler. Maliye şifresi olmayan gerçek kişiler e-devlet ile giriş yaparak yine sistem üzerinden borçlarını yapılandırabilirler.
•    Peşin ödemelerde; Yİ-ÜFE tutarından % 90 oranında indirim sağlanmaktadır. 
•    Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmamaktadır.
•    Vergi asıllarına bağlı  olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının  %50’si silinmektedir.
•    Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %90 oranında indirim yapılmaktadır. 
•    Beyan edilmemiş gelirler ve kazançların pişmanlıkla verilmesi halinde cezasız ve faizsiz beyan edilebilmesi sağlanmıştır.
•    İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi ve gerçek duruma uygun hale getirilmesi imkanı sağlanmıştır. 
•    Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri işletmelerinde mevcut ancak kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları yasal kayıtlarına intikal ettirerek kayıtların fiili duruma uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. 
•    İşletmelerde kayıtlarda yer almayan kitap ve basılı yayınlar için % 4 oranında KDV ödeyerek  stokların gerçek duruma uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.
•    Matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin vergi incelemesinden muaf tutulması sağlanmıştır.
•    İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması imkanı getirilmiştir.  
•    Vergi borcu yoktur  yazısı  almak isteyen  mükellefler 7326 sayılı kanuna göre  taksitlendirdikleri borcun %10’unu peşin olarak ödemeleri halinde borcu yoktur yazısını alabilirler.   
•    Aracının  vizesini yaptırmak isteyenler taksitlendirdikleri borçlarının  %10’unu ödedikten sonra vize işlemlerini yapabilirler.
•    Yapılandırılan borçların anlaşmalı bankalardan  veya  internet üzerinden www.gib.gov.tr adresinden kredi kartı ile ödenebilmektedir.  
•    Vergi mükelleflerine uygulanan hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılarak, buna isabet eden teminatlar ise  iade edilecektir. 
•    Taksitle ödeme tercihinde bulunulması halinde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitler için öngörülen taksitler için belirlenen katsayılar ile çarpımı sonucu ortaya çıkan tutarlar ödemeye ilave edilecek. İlk taksit vergiler için 30 Eylül 2021, SGK'ya olan borçlar için 31 Ekim 2021 tarihi olacaktır. 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
test