Reklam
Eda Kaya Bükülmez

Eda Kaya Bükülmez

[email protected]

SGK borçları, af kanununa göre yapılandırılabilir mi?

20 Kasım 2020 - 05:58

Bilindiği gibi,  7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile 2020/Ağustos ayı ve önceki aylara ait olan ödenmemiş SGK alacakları 6, 9, 12 ve 18 taksit halinde yapılandırılabilecektir.

7256 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanun’un 48.maddesine göre borçlarını tecil ve taksitlendirilmiş olanlar, bu borç için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunabilirler.  Bu durumunda tecil ve taksitlendirme işleminin 7256 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bozma koşuluna girip girmediğine bakılır. Daha sonra borçluların, taksitlerini ödemeleri ve cari ay primleri yönünden ilgili servislerce kontrol edilerek,  tecil ve taksitlendirme işleminin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle;
-Bozma koşuluna girmiş olduğunun anlaşılması halinde gerekli bozma işlemi yapılarak kalan borç yapılandırılabilir.

-Bozma koşuluna girmemiş olduğunun anlaşılması halinde ise tecil ve taksitlendirmenin durdurma işlemi yapılarak kalan taksit tutarlarına ilişkin alacak asılları yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilebilecektir.

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
test