Bilge Keykubat

Bilge Keykubat

bilge.keykubat@gmail.com

Bilge ağaç

28 Kasım 2018 - 06:34

“Olea prima omnium arborum est..” Zeytin bütün ağaçların ilkidir…
Tüm kutsal kitaplarda zeytin ağacı; kutsallığın, bolluğun, adaletin, sağlığın, gururun, zaferin, refahın, bilgeliğin, aklın, arınmanın ve yeniden doğuşun, kısaca insanlık için en önemli erdem ve değerlerin sembolü olmuş ve bugünlere gelmiş.

Nuh Tufanı’nında ağzında yeni koparılmış zeytin yaprağıyla gelen güvercin, o günden bu güne, ümidin, bolluğun, esenliğin ve barışın simgesi olmuş. Tufanın yok edici gücüne karşı direnen zeytin ağacı ise ölümsüzlüğün.
Ağaçlar bile kralları olan onu seçmiş ama o ise başkasını. Bu mütevaziliği ile geçmişten günümüze ağaçların kralı oluvermiş.
Eski Mısır’da ise  Tanrıça İSİS'in meyvesi..."olmuş.
Eski Yunan’da da “Bereket ve barışı temsil eden tanrıça Athena'nın armağanıdır."
“Bilgelik ve zaferdir."
Antik Yunan’da "Kutsal bir aileden gelmiş olmanın en önemli işareti bir zeytin ağacının altında doğmuş olmaktır"
Bu kutsal ağaç tüm mitolojilerde ölümsüzlüğün simgesidir. Bugün Anadolu'nun Ege kıyılarını ziyaret eden yolcu, Homeros'unda gölgesinde oturduğu zeytin ağaçlarının altında dinlenebilir ve bu yaşlı bilge ağacın kulağına şöyle fısıldadığını duyabilir:
"Herkese aidim ve kimseye ait değilim, siz gelmeden öncede buradaydım, siz gittikten sonrada burada olacağım."
 Zeytin ağacı tarih boyunca gölgesiyle, odunuyla, meyvesiyle ve eşsiz yağıyla; toplumlara, insanlara hayat ve güç veren bir meta oldu.
Antik Yunan'da yedi bilgeden biri kabul edilen Solon'un koyduğu kanunlarla zeytin ağacı kesenlere ağır cezalar uygulanmıştır. 
“Tarihteki bilinen ilk zeytin koruma kanunu: Solon Kanunları.”
Roma “Tanrıça Minerva da bu değerli meyveyi Romalı'lara sunmuştur.”
Zeytin ağacı ve zeytin kültüründen söz açıldığında, Anadolu'dan bahsetmemek olmaz.
Ülkemizde zengin tarihsel geçmişi ile kandillerde, yemeklerde, sabunculukta, şifa kaynağı olarak yaygın şekilde kullanmış olan zeytin ve zeytinyağı Anadolu'nun kültürel zenginlikleri arasında özel bir yere sahiptir.
 “Aslında, zeytin kültüründe, Anadolu coğrafya olarak hep vardır.”
Bugün zeytin ile ilgili elimizde bulunan belgelere bakıldığı zaman, zeytinyağının ağırlıklı olarak dini ayinlerde arınma ve kutsama maksadıyla kullanıldığı göze çarpıyor. Eski Mısır ayinleri, antik Yunan'da yapılan Eloisis şenlikleri bunun en belirgin örnekleri. 
“Mükemmel dünyanın ağacı.”
Zeytin ağacı mükemmel Dünya'nın ağacı, onun merkezi ve destek sütunudur.Bütün Kutsal kitaplarda adı geçen “Zeytin” Kur'an-ı Kerim’de ise Nur, Tin, En’am, Nahl Surelerinde adı geçmektedir.
Hz Davut, Abuşalomdan kaçarken Kudüs’ün doğusundaki zeytinlik dağının yamaçlarına tırmanmış. Zeytinyağının dinsel törenlerin kutsal lambalarında yakılmış.
Geçmişte hep el üstünde tutulan zeytin günümüzde ise gün geçtikçe yönetimler tarafından dışlanmış, yok sayılmış. Yazlıklarla yer değiştirmiş, yollara yer vermiş, madenlere karşı olmuş…
Ölümsüz meyve artık ölümlü meyve olmak üzere derken birkaç iyi adam çıkmış ve Dünya Zeytin Gününü ilan edivermiş.
2016 yılından itibaren de IOC'ye (İnternational Olive Counsil) üye ülkelerde Dünya Zeytin Günü 26 Kasım olarak kutlanmaya başlanmış.
Ülkemizde de 26 Kasım tarihinde pek çok zeytinci yerde Dünya Zeytin Günü kutlandı.
Ne diyelim, belki birkaç iyi adam ile ölümlü meyveyi ölümsüz haline geri döndürebiliriz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum