Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

[email protected]

Zeytinyağı işletmelerinde tasiriye faturası

06 Aralık 2019 - 06:13

Bilindiği üzere, zeytinyağı sıkma tesisleri bulunan gerçek ve tüzel kişiler tarafından kendilerine getirilen ve sıkmak üzere teslim edilen zeytinler için müstahsil adına düzenlenen tip bir faturadır. Bu fatura, anlaşmalı matbaadan veya noter tarafından tasdik edilerek kullanılabilir.rnTasiriye Faturası Hakkında BilgilerrnHazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce zeytin sıkma tesislerinde üreticiden teslim alınan zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen yasal evraktır. Belgede üreticinin adı soyadı, açık adresi zeytinin miktarı, cinsi ve elde edilen yağ miktarı bulunur. Ayrıca, ürünü getiren müstahsilin TC bilgileri de yer almalıdır.rnUygulamada tasiriye faturası zeytinyağı sıkma tesisleri tarafından düzenlenmesi zorunlu bir fatura olup, sıklıkla kullanılmadığı görülmektedir. Bu faturaların düzenlenmemesi halinde ilgili tesise özel usulsüzlük cezası kesilir. 2019 yılı için düzenlenmeyen fatura için her bir belge nevi baz alınarak 290,00 TL’den az, bir takvim yılı içerisinde toplam olarak ise; 148.000,00 TL’den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın %10’u kadar özel usulsüzlük cezası kesilecektir.rn 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
test