Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

[email protected]

Veraset ve intikal vergisi

01 Kasım 2019 - 06:16

Veraset ve intikal vergisinin mükellefi, veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) bir suretle kendisine mal intikal eden gerçek ve tüzel kişilerdir.rn1-VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) NEREDEN ALINIR?rnVeraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin verilebilmesi için öncelikle sulh hukuk mahkemesinden veya noterden mirasçıların miras paylarını gösteren mirasçılık belgesinin (veraset ilamının) alınması gerekmektedir.rn2-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE İSTİSNA VE MUAFİYETLER NELERDİR?rn Veraset yoluyla intikal eden ev eşyası ile murise ait kişisel eşyalar ve aile hatırası olarak korunan tablo, kılıç, madalya gibi eşyalar,rnVeraset yoluyla intikal eden malların, evlatlıklar da dâhil olmak üzere çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının 2019 yılı için 250.125 TL’si, eşin yalnız başına mirasçı olması halinde ise kendisine isabet eden miras payının 2019 yılı için 500.557 TL’si,rnÖrf ve âdete göre verilmesi gelenek olmuş hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (gayrimenkuller hariç),rnBütün sadakalar,rnİvazsız suretle intikallerin 2019 yılı için 5.760 TL’si,rnPara ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin 2019 yılı için 5.760 TL’si, istisnadır.rn3-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NE ZAMAN VERİLİR?rn Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;rnÖlüm Türkiye’de meydana gelmiş ise; - Mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,rn- Mükellefler yabancı bir memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde, Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise; - Mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,rn- Mükellefler ölenin bulunduğu memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde, - Mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde,rn Gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden 1 ay içinde, verilir.rnİvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;rnMalların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde,rnGerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, ikramiye kazananlardan kesilen veraset ve intikal vergisine ilişkin beyanname bunları düzenleyenler tarafından yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar, verilir. Ayrıca; Kamusal muafiyetler,rnKamu yararı amacı güden teşekküllere sağlanan muafiyetler,rnDiplomatik muafiyetler, gibi birçok alanda muafiyet ve istisnaya Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu kapsamında yer verilmiş olup konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalara “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi”nden ulaşılması mümkündür.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
test