Reklam
Reklam
Reklam
Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

m.alpaslan@windowslive.com

Tasdiksiz defterlerde KDV indirimi

24 Ağustos 2019 - 06:25

Bilindiği gibi, defterlerin tasdiksiz kısımlarına düşülen kayıtlarda mevcut olan KDV indirimleri, KDV Kanunun 29 ve 34. Maddeleri kapsamında vergi müfettişleri tarafından red edildiğini sıklıkla görmekteyiz. Aynı durum vergi müfettişlerine ibraz edilmeyen defter ve belgelerde de söz konusudur. Ancak, vergi yargısının konuya bakış açısı muhtelif kararlarda farklılık arz etmektedir.rnUygulamada hiç tasdik ettirilmemiş, sürekli formlar üzerinde düşülen yevmiye kayıtlarında yer alan ve gerçek mal alımına dayalı faturaların KDV’lerinin indirimleri idare tarafından red edilse bile, yargı tarafından kabul edilmektedir. (Bkz: Dnş. 7. Dairesi kararı, 06.04.2004 gün ve E:2002/513-K:2004/833 sayılı kararları)rnÖte yandan, uygulamada yevmiye defterinin sayfalarının dolması halinde tasdiksiz arka kısımlarına düşülen kayıtlar kabul edilmektedir. Burada önemli olan hususlar aşağıda olduğu gibidir:rn rnrn Faturaların gerçek bir mal veya hizmet alımına dayalı olması,rn Fatura bedellerinin banka sistemi üzerinden geçirilmesi,rn Fatura kapsamındaki malların 213 sayılı VUK mad. 3, 171. Mad. hükümlerine göre gerçek alımlara dayandırılması,rn Fatura düzenleyen ve malzemeyi alan mükelleflerin hakkında olumsuz raporların bulunmaması,rn Fatura düzenleyen ve malzemeleri alan mükelleflerin aktif ve faal olması ve ayrıca adreslerinde faaliyetlerinin sürdürmesi gerekmektedir.rnrn rnSonuç olarak, günümüz teknolojik gelişmeleri karşısında muhasebe uygulamaları da dijital ortam, e-defter ve beyan sistemi vergi kayıp ve kaçağını önemli ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Klasik ortamda yevmiye defterinin tasdik ettirilerek kullanılması kuralı yavaş yavaş ortadan kalmaktadır. E-fatura, e-arşiv, e-defter, defter beyan sistemi vb. teknolojik imkanların muhasebe sistemine entegre olması nedeni ile pek çok işlem faturalar üzerinden ve banka sistemi üzerinden sürdürülmektedir.  Bu durumda yevmiye defterinin tasdikli olup olmadığının öneminden ziyade, deftere düşülen kayıtların dayandığı faturaların sıhhati önem taşımaktadır.rn 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
test