Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

[email protected]

Sigorta şirketleri ile anlaşmalı oto tamircilerinin vergi sorunları 

18 Aralık 2020 - 07:45

                Özellikle büyük şehirlerde sigorta şirketleri ile anlaşma yaparak otomobil ve diğer kara nakil vasıtalarının tamirleri işi ile uğraşan mükelleflerde vergi incelemeleri devam etmektedir. Bu vergi incelemelerinde gözden kaçan bazı hususlar bulunmaktadır. Bilhassa oto boya ve tamir işi ile iştigal eden pek çok tamirci işletmelerinde vergi incelemeleri sırasında denetim elemanları tramer kayıtlarından yola çıkarak inceleme yapmaktadırlar.  Bazı inceleme elemanları inceleme sırasında söz konusu tamirci işletmelerin incelemesi ile ilgili sigorta şirketlerinden de bilgi aldıkları uygulamada görülmektedir. 
                Sigorta şirketleri ile anlaşmalı olarak tamir, boya ve kaporta işi yapan mükelleflerin vergi incelemesinden özellikli durumlar ile karşı karşıya gelinmektedir. Buna göre;

1)            Kaskolu olan araçların tamiri sırasında sigorta şirketi kendi eksperini yollayarak  öncelikle hasar durumunu tespit etmektedir.

2)            Eksper tarafından düzenlenen rapor kapsamında ilgili  tamirciler araçları tamir yoluna gitmektedir.

3)            Tamir sırasında gerekli bütün yedek parça veya diğer yardımcı malzemeler sigorta şirketi tarafından temin edilerek ilgili kaporta veya tamirciye irsaliye ile yollanmaktadır. Bu aşamada tamirci tarafından hiçbir şekilde yedek parça montajı yapılmamaktadır. Başka bir ifade ile yedek parça alımı tamirci tarafından değil, ilgili  sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır.

4)            Bazı hallerde araç sahibi kusurlu olduğu için bu araçla ilgili kasko yapan sigorta şirketi bazı harcamaları kabul etmemektedir.

5)            Aracın durumuna göre araç çok hasarlı ve kullanılmaz durumda ise, aracın pertten çıkartılması eksper raporu ile gerçekleştirilmektedir. Bu gibi durumlarda araç sahibine pert ödemesi sigorta şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir.

6)            Özetle, tamircilerin eşzamanlı yedek parça işi yapması mümkün değildir. Yedek parçalar tamirciye ilgili sigorta eksperinin raporuna göre sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır.

7)            Vergi incelemesi sırasında mükelleflerin izah etmekte güçlendiği konular çeşitlilik arz etmektedir. Örneğin, yedek parça teminin sigorta şirketlerinden karşılandığı gerçeği bir türlü açıklanamamaktadır. Hal böyle olunca ortaya çok ciddi matrah farkları beraberinde elde edilmeyen kazancın vergi ve cezaları tamirci esnafını zor duruma sokmaktadır. Bazı hallerde tramer kayıtlarından mükerrer tamir işleri hakkında mükerrer yazılar gelebilmektedir. Tamircilerin esasında bu işlemlerde elde ettiği ve düzenlemesi gereken fatura miktarı yedek parça bedeli karşısında çok cüzidir.  Örneğin, 100 TL’lik bir tamir işinde yedek parça yaklaşık 75 TL tutmaktadır. Buna karşılık yine böyle bir işlemde tamircinin alabileceği ücret 25 TL gibi bir orana tekabül eden tutar olabilmektedir. Hal böyle olunca, tamircinin sigorta şirketine düzenleyebileceği  fatura 100 TL’lik bir hasarda ancak 25 TL’dir. Uygulamada bu vergi incelemelerinde başka özellikli durumlarda bulunmaktadır. Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 3. maddesinde vergi kanunlarının uygulanması  ve ispat hükmü yer almaktadır. Madde hükmüne göre, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin reel mahiyeti esas alınmalıdır. Elde edilmeyen gelirin veya hasılatın faturasının düzenlenmesi mümkün değildir. Böylece, bir çok tamirci mükellefi sadece ve sadece kendi payına düşen kısım için fatura düzenlemesi gerekmektedir.

8)            Özetle, ısrarla üzerinde durulması gereken en önemli konu yedek parça konusu olup, bu yedek parçanın alımı ve tedariki tamirciye ait değildir. Bazı hallerde tamirci tarafından hiçbir şekilde fatura düzenlenemez. Örneğin aracın perte çıkması veya sigorta şirketleri tarafından trafik sigorta bedelinin kusurlu olması halinde trafik sigortası kusurlu araca para ödemez. Pert olan araçların işlemleri ve faturalandırılması konusunda tamirci tarafından fatura düzenlenmez. Kasko kusurlu araçların kusur bedelini öder ve fakat trafik sigortası kusurlu araçların tazminatını ödemez. Tamircide, yedek parça bulunmaz. Yedek parçaları tamamıyla trafik sigortası temin etmektedir. Trafik sigortası kusurlu çıkan araçlar için tamircide dosya açtırsa bile aracın sahibi cebinden para çıkacağı için kusurlu durumlarda trafik sigortası herhangi bir bedel ödememektedir.

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
test