Ahmet İnan

Ahmet İnan

ahmetinan-1953@hotmail.com

Orucun insan üzerindeki etkileri

17 Mayıs 2019 - 06:19

            “Allah katında en Değerli olanınız en çok takva sahibi olanınızdır. (Hucurat, 13) buyrulduğuna göre orucun gayesi kâmil, olgun, değerli ve faziletli insan tipini oluşturmaktır. Oruç, hem beden hem de ruh temizliğini temin eden bir ibadettir. Oruç tutan kimse sıhhat bulur, Sağlıklı olur. Vücudun sağlıklı kalmasında ve hastalıkların tedavisinde diyetin ve perhizin önemi aşikârdır. Hastalıkların çoğu yiyecek maddelerinden geçer ve mide ile ilgilidir. O’nun için: “Perhiz deva ve ilaçların başıdır” denilmiştir.rn             Oruç ise alınan gıdaların az, öz, temiz olmasını ve dengeli beslenmeyi sağlar, insana yeme ve içme disiplini iştahına hâkim olma alışkanlığı kazandırır. Oburluğa ve netice itibarıyla hastalığa mani olur. Tokluk şişmanlığa, ağırlaşmaya, zihin tutukluğuna ve gönül darlığına sebep olur. Nitekim “Oburluk zekâyı izale eder” denilmiştir. Açlık ise bedeni rahatlatır, çevik ve atak olma yeteneği kazandırır, zihni açar, gönlü ferahlandırır. “Oruç tutunuz ki, sağlıklı olasınız hadisi; orucun bedenen, zihnen ve ruhen sağlıklı olmayı temin ettiğini ortaya koyar..rn             Oruç, Allah’ın emridir ve peygamber efendimizin yaptığı ve gösterdiği gibi ifa edilir.Bir ay olarak farz kılınan ve Ramazan ayına tahsis buyrulan oruç en ziyade ihlâsla yapılabilen bir ibadettir.Oruç kötülüklere karşı bir kalkandır ve onun gibisi yoktur.rn             Oruç Ahlakımızı güzelleştirir; Oruç, bize daima Allah (c.c.)'ı hatırlatır, sorumluluk duygusunu geliştirir, Kalbimizi kötü duygu ve düşüncelerden temizler, başkalarına fenalık yapmaktan korur. Gözleri harama bakmaktan, dili yalan ve çirkin sözlerden, kulakları haram şeyleri dinlemekten, mideyi haram yemekten, elleri kötü iş yapmaktan, ayakları kötü yerlere gitmekten korur.rn             Orucun farz olmasındaki en temel hikmetlerden biri de insanı kötülüklerden meneder.. Çünkü oruç iradeyi güçlendirerek nefsin yersiz isteklerine gem vurur ve insanın isteklerine dur der..rn             Oruç Merhamet ve Yardım Duygularını Geliştirir: Oruç, Allah için meşakkatlere göğüs germe eğitiminden geçiren, eşitlik duygusunu mü'minlerin ruhlarına aşılayan, mahrumiyette birleştirdiği fertlere, toplum istikrarının müşterek refahla sağlanacağını öğreten bir ibadettir. Hayatında açlık nedir bilmeyen bir kimse, yoksulların çektiği sıkıntıyı gereği gibi anlayamaz. Fakat böyle bir kişi oruç tuttuğunda açlığın ne olduğunu anlar ve yoksulların sıkıntılarını yüreğinde daha iyi hisseder, onlara karşı şefkat ve merhamet duyguları uyanır. Bunun sonucu olarak da yoksullara yardım elini uzatır, sıkıntılarını gidermeye çalışır.rn             Oruç İnsana Nimetlerin kıymetini öğretir:rnİnsan elinde olan nimetlerin değerini, ancak bunlar elinden çıktıktan sonra anlar, fakat iş işten geçtiği için bunun bir faydası yoktur. Oruç tutmakla bir süre nimetlerden uzak kalan insanın gözünde bu nimetlerin değeri daha iyi anlaşılır. Bu anlayış insana, onları daha iyi korumasını ve nimetleri kendisine veren Allah (c.c.)'a daha çok şükretmesini öğretir.rn             Oruç İnsana Sabırlı Olmayı Öğretir:Oruç tutmakta, belirli bir zaman kendini yememeye, içmemeye alıştıran insan, hayatta karşısına çıkabilecek güçlüklere kolaylıkla sabreder. Acılara ve sıkıntılara dayanır. Hayatın sadece yemek, içmek ve zevkten ibaret olmadığını anlatır ve böylece ruha kemal(olgunluk ) yolları açılır.rnDoğumdan ölüme kadar durmadan çalışmak zorunluluğunda olan mide ve bağırsaklar oruç tutma zamanında günde uzunca bir süre istirahata geçer. Böylece devamlı çalışan fabrikada bazı bakımlar gerektiği gibi vücut da dinlenmek suretiyle yıpranan taraflarını bakım ve onarım imkânına kavuşur.Çok miktarda ve çeşitli yemekle vücut yükünü artıranlar, bedenlerinde İnsanın en önemli uzuvlarından biri muhakkak ki hayat merkezi olan kalbidir. Oruç tutmakla; damar sertliği, sinir yorgunluğu ve midenin devamlı tazyiki en aza indirilir.“Her bir iyilik için on mislinden yediyüz mislinekadar karşılık olabilir; fakat oruç başkadır. Çünkü oruç benim içindir ve onun ecrini, mükâfatını ancak ve ancak ben vereceğim.” (Müslim, Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennemden azad ayı olan mübarek "Ramazan ayı" ve bu aya mahsus olan Ramazan orucunun, maddi ve manevi hayatımıza vesile olması temennisiyle Cenab-ı Allah'tan yardım dileriz. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. ALLAH’A EMANET OLUNUZrn rn 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum