Kurbanla ilgili sorular ve cevaplar
Reklam
Reklam
Ahmet İnan

Ahmet İnan

ahmetinan-1953@hotmail.com

Kurbanla ilgili sorular ve cevaplar

09 Ağustos 2019 - 06:08

Kurban, Kelime Anlamı olarak Yakınlaşma Demektir. Kurban Kesmek Allah’a Yakınlaşma Gayesiyle Allah’ın Verdiği Mallardan, Kurban Edilmesi Caiz Olan Bir Hayvanı Yine Allah Rızası İçin Boğazlamak Demektir. Bir Hayvanın Kurban Olmasına Mani Olan Kusurlar Nelerdir?
Bir Hayvanın Kurban Olmasına Mani Olacak Kusurlar Şunlardır;.
-İki Veya Bir Gözü Kör Olan,Kemiklerinde İlik Kalmayacak Şekilde Çokça Zayıf Olan,Kesim Yerine Gidemeyecek Kadar Topal Olan,Kulağının Ve Kuyruğunun Üçten Birinden Fazlası Kopmuş Olan,Boynuzlarından Biri Veya İkisi Kökünden Kırılmış Olan,Ölüm derecesinde zayıf ve Hasta Olan Hayvanla dan Kurban Olmaz.
Kurbanla İlgili Sıkça Sorulan Sorular
1. Kurban Kestikten Sonra Namaz Kılmak Gerekir Mi?
Esas Olarak Kurban Namazı Diye Bir Namaz Yoktur. Bu Namazın Dinî Bir Gereklilik
Olduğu İnancı Veya Kanaati Yanlıştır. Ancak Kişi Nafile Namaz Kılınması Mekruh
Olmayan Bir Vakitte, Sebepli Veya Sebepsiz Dilediği Kadar Nafile Namaz Kılabilir. Kurban
Kesen Kişi De Böyle Bir İbadeti Yapma İmkânına Kavuştuğu İçin Allah’ın Verdiği Nimete
Şükür Olarak İki Rekât Nafile Namaz Kılabilir.
2. Bir Hayvanın Yenilmeyecek Yerleri Nerelerdir?
Etlerinin Yenmesi Helal Olan Hayvanların, -İster Kurban Olarak İster Başka Bir Amaçla
Kesilmiş Olsun- Kanları, Ödleri, Bezeleri, İdrar Torbaları, Cinsel Organları Ve Husyelerini
(Yumurtalarını) Yemek Tahrîmen Mekruhtur (İbn Nüceym, El-Bahr, Vııı, 553; El-
3. Kesilen Kurbanın Kanından Bir Kimsenin Alnına Sürülmesi Dinimizde Var Mıdır?
Kesilen Kurbanın Kanının Alına Sürülmesinin Dinle Hiçbir İlgisi Yoktur. Güvenilir
Kaynakların Hiçbirinde Böyle Bir Bilgi Mevcut Değildir. Halkımız Arasında Yaygın Olan
Bu Uygulamanın Başka Kültürlerden Girdiği Anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Terk Edilmesi Gerekir.
     4. Kişi Beslediği Ve Kurban Olarak Kesmeyi Kararlaştırdığı Bir Hayvanın
Sütünden Veya Gücünden Yararlanabilir Mi?
     Bir Kimse, Kendi Evinde Besleyip Büyüttüğü Bir Hayvanı, Kurban Olarak Keseceğine
Karar Verse; Bu Hayvanın Gücünden Veya Dişi İse Sütünden Yararlanabilir. Fakat Kurban
Olarak Alınan Bir Hayvanın Kesim Öncesinde Sütünden Ve Yününden Yararlanmak Uygun
Değildir. Çünkü Bu Durumda Hayvan Satın Alınmasından İtibaren Kurbanlık Olarak
Belirlenmiş Olmaktadır. Şayet Böyle Bir Hayvandan Yararlanılmışsa, Yararlanma Bedeli
Sadaka Olarak Verilmelidir. (El-Fetâva’l-Hindiyye,
5. Hacca Giden Kişinin Hacla İlgili Kurbanları Memleketinde Kesilebilir Mi?
     Temettu Veya Kırana Niyet Eden Hacılar, Cenab-I Hak, Kendilerine Aynı Mevsimde
Hac Ve Umreyi Nasip Ettiği İçin, Şükür Olarak Kesecekleri Hayvanları Harem Dâhilinde
Kesmeleri Gerekir (Bakara, 2/196; Mâide, 5/95). Bu Kurbanın, Kurban Bayramında
Kesilen Udhiyye Kurbanı İle İlgisi Olmadığından Dolayı, Harem Bölgesi Dışında Kesilmesi
Geçerli Değildir .
     6. Bir Özür Sebebiyle Vaktinde Kesilemeyen Kurbanların Fakir Ve Zengin İçin Hükmü Nedir?
     Kurban Kesme Niyetiyle Hayvan Almış, Fakat Kurban Bayramı Günlerinde Kurbanı
Kesememiş Fakir Kimse, Bu Hayvanı Canlı Olarak Tasadduk Eder. Bayram Günlerinde
Kurban Kesemeyen Zengin Kimsenin İse, Kurbanlık Satın Alıp Almadığı Dikkate
Alınmaksızın Bir Kurbanlık Hayvanın Kıymetini Yoksullara Sadaka Olarak Vermesi Gerekir .
7. Abdestsiz Olarak Kurban Kesilebilir Mi?
Kurban Kesen Kişinin Abdestli Olması Şart Olmamakla Birlikte Kurban Bir Kurbet
(Allah’a Yakınlaşma Aracı) Olduğu İçin Kesenin Abdestli Olması Daha Faziletlidir.
     8. Bir Kimsenin, Oğlunun Veya Bir Başkasının Bağışladığı Para İle Kurban Alıp
Kesmesi Durumunda Bu, Kurban Sayılır Mı?
     Oğlu Veya Başkası Tarafından Kendisine Bağış Yapılan Kimse Bu Paranın Sahibidir.
Bağışlanan Bu Parayı Dilediği Gibi Harcayabilir. İster Başka İhtiyaçları İçin Sarf Eder,
İsterse Kurbanlık Alıp Kesebilir. Kesilen Bu Hayvan, Kurban Yerine Geçer
     9. Kurbanlık Olarak Satın Alınan Hayvana, Daha Sonra Başkaları Ortak Edilebilir Mi?
     Kurban Kesmek İsteyen Kişiler, Büyükbaş Hayvanlara Yedi Kişiye Kadar Ortak
Olabilirler. Böyle Bir Hayvan, Yedi Kişiye Kadar Ortak Olarak Satın Alınabileceği Gibi,
Alındıktan Sonra Veya Elde Bulunan Büyükbaş Hayvana Yedi Kişiyi Geçmemek Kaydıyla Ortak Olabilir.
Taksitle Kurban Alınabilirmi?
Kurbanın Peşin Alınması Zorunluluğu Yoktur.Helal Olan Her Türlü Alışverişle Kurbanda Alınabilir.Taksitle Alışveriş Caiz Olduğuna Göre Kurbanı da Taksitle Almak Caizdir.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum