Ahmet İnan

Ahmet İnan

ahmetinan-1953@hotmail.com

Hayat bir imtihandır

23 Ağustos 2019 - 06:17

Yüce Allah, yaratmış olduğu her bir varlık için, kendisinin varlığını devam ettirebileceği bir alan meydana getirmiştir. İnsanoğlu için bu dünya hazırlanmış, ona hayatını devam ettirebilmesi için sayısız nimetler verilmiş, ihtiyaçlarına cevap bulabilecek yaşam alanları oluşturulmuştur. Bu dünyada can bulan insan, kısa bir yaşamdan sonra ölümle bu dünya hayatını nihayete erdirmektedir. İnsan yaşantısının asıl yaşam alanı ise, ölümden sonra başlayan Ahiret hayatıdır. Dünya hayatının önemi ve anlamı işte bu noktada ortaya çıkmaktadır.rn                       Dünya ahiret için önemlidir. Peygamber Efendimizin ifadesiyle “Allah’ım! Gerçek hayat sadece âhiret hayatıdır.” Hadisi Şerif.Dünya hayatında insana verilen her şey dünyada kalıcıdır. Bu sebeple Ahiret hayatına iman edildiği, ahiret hayatı için gerekli hassasiyet gösterildiği kadar bu hayat önem kazanmaktadır. Ebedi hayat olgusu zihinlerde canlı tutulursa ve gönülde bu iman baki kalırsa dünya hayatının asıl manası ortaya çıkacaktır. Bu mananın adı; İmtihandır. Dünya hayatı bir oyun ve bir oyalanmadan ibarettir.Yine Peygamber Efendimizin ifadesiyle;Eddünya Mezraatül Ahireh(“Dünya Ahiret hayatının tarlasıdır”.Tarlaya ne ekersen onu alırsın.İşte Dünyada nasıl yaşarsan onu ahrette bulursun.Ona göre dünya da hem dünya için ve hem de ahiret için çalışacaksın.Tabiki Ahiret hayatı bir milim olsun önde olması lazım.rn                    İmtihan her bir birey içim ayrı cereyan etmektedir. Her ferdin imtihanı ayrı ayrıdır. Kimi zenginliğiyle, kimi fakirliğiyle, kimi evlatlarıyla, kimi eşiyle, kimi ana-babasıyla, kimi hastalıkla vb. nice imtihan şekilleri. İmtihanlar ayrı ayrı olsa da imtihanlarda başarılı olma şekli ise tek. Oda; Sabır. İmtihanların zorluğunu hafifletecek olan, başarının anahtarı, Sabırdır. İmtihan hayatın bir gerçeği ise, bu imtihanda takınacağımız tavır sabır ise bu imtihanın sonucunda kavuşacağımız şey nedir diye aklımıza bir soru gelebilir. İşte Yüce Rabbimiz, imtihan şekillerini, sabrın önemini ve sonuçta sabrın kazanımlarını Kur’an-ı Kerim’de bizlere şöyle bildirmektedir.rn                    “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır.”(Yani sabredenler, sabırlı olanlardır)[1]rn                         Hz. Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadislerinde cehennemliklerin dünyada çekmiş olduğu ferahın, cennetliklerin ise dünyada çektikleri sıkıntıların cehennem ve cennete nispetle şöyle anlatmakta ve dünyada çekmiş olduğumuz imtihanın neticesinde cennet var ise dünyalık meşakkatin hiçbir öneminin olmadığına şöyle işaret etmektedir. “Cehennemliklerden olup, dünyada pek müreffeh hayat yaşayan bir kişi kıyamet gününde getirilip cehenneme bir kere daldırılır. Sonra:rn                – Ey âdemoğlu! Sen hayırlı bir gün gördün mü? Herhangi bir nimete nâil oldun mu? denilir. O kişi:rn               – Hayır, Ey Rabbim! Öyle bir şey görmedim. der. Cennetliklerden olup, dünyada insanların en yoksul olanı getirilir Cennete bir kere daldırılır. Ona da :rnEy Adem oğlu sen herhangi bir yoksulluk ve sıkıntı gördün mü? Hiç zorluk ve darlık çektin mi? denilir. O kişide:rnHayır, Ey Rabbim; Hiçbir yoksulluk ve sıkıntı görmedim, zorluk ve darlık çekmedim. der.”rnCENABI ALLAH CÜMLEMİZE DÜNYADA İKEN AHİRET AZIĞINI HAZIRLAYAN KULLARINDAN EYLESİN, İNŞAALLAH (AMİN)rn rn rn 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum