Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletirken karşılaştığı çeşitli savaşlar arasında öne çıkan Turnadağ Savaşı, tarih tutkunlarının ve vatandaşların dikkatini çekiyor. Ancak merak edilen sorular var: Turnadağ Savaşı'nı kim yaptı? Turnadağ Savaşı ile hangi beylik Osmanlılara katılmıştır? Tüm bu soruların cevapları için, olayın detaylarına birlikte göz atalım.

Turnadağ Savaşı'nı kim yaptı?

12 Haziran 1515 tarihinde yaşanan Turnadağ Muharebesi, Osmanlı İmparatorluğu ile Dulkadiroğulları Beyliği arasında gerçekleşmiştir.

Çaldıran Muharebesi'nin ardından I. Selim, Kemah'ı ele geçirerek Sivas'a ilerlemişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümdarı I. Selim, emrindeki Rumeli Beylerbeyi Hadım Sinan Paşa komutasındaki 42.000 kişilik bir birlikle Dulkadiroğulları Beyliği'ne karşı harekete geçti. Hadım Sinan Paşa'nın kuvvetleri, Alaüddevle Bozkurt Bey'in ordusuyla karşılaştı ve savaş başladı.

Turnadağ Savaşı ile hangi beylik Osmanlılara katılmıştır?

Muharebe sonucunda, Dulkadiroğulları Beyliği büyük bir yenilgiye uğradı ve devletleri tamamen yıkıldı. Bu zaferin ardından, Osmanlı İmparatorluğu'nun Memlük Devleti'ne karşı sefere geçeceği planları yapılmıştır. Dulkadiroğulları Beyliği'nin son hükümdarı olan ve aynı zamanda I. Selim'in de dedesi olan Alaüddevle Bozkurt Bey, savaş sonrasında esir alınarak idam edildi ve Elbistan'da defnedildi.

Turnadağ Muharebesi, Anadolu'da Türk birliğinin sağlanmasına önemli bir katkı sağlamıştır. Dulkadiroğulları'nı Osmanlı'ya katan bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgedeki gücünü pekiştirmiş ve Anadolu'nun birliğini sağlamlaştırmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi