Cumhurbaşkanı kararıyla alınan yeni bir istisna kararıyla birlikte, Türkiye'de yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan Çin menşeli otomobil ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmayacak. Bu karar, "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" adı altında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Öncelikle haziran ayında, Cumhurbaşkanı kararıyla Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere, ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı şeklinde ek gümrük vergisi getirilmişti. Ancak son yapılan düzenleme ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan ithalatlarda bu ek vergi uygulanmayacak.

Yatırım teşvik belgesi sahibi olan firmalar, Türkiye'de gerçekleştirdikleri yatırımlarının karşılığında Çin menşeli otomobilleri gümrük vergisi avantajıyla ithal edebilecekler. Bu durum, yerli otomotiv sanayinin gelişimine katkı sağlarken, yatırımcıların da teşvik edilmesini amaçlıyor.

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Çin menşeli otomobil ithalatında yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyeti sağlanacak. Bu muafiyet, Türkiye'nin otomotiv sektörüne olan ithalatı ve yatırımları teşvik etme politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA