Sendikanın temel ilkeleri ve hedefleri, işçi hakları, sosyal adalet ve demokrasiye olan bağlılığı yansıtmaktadır. İşte Türk Metal Sendikası'nın temel ilkeleri ve hedefleri...

Türk Metal Sendikası ne iş yapar? Türk Metal Sendikası'nın hedefleri nelerdir, ne faydası var? Tüm detaylar...

Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi iletişim bilgileri: Güncel telefon numaraları ve adres bilgisi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi iletişim bilgileri: Güncel telefon numaraları ve adres bilgisi
  • Anayasaya Bağlılık: Türk Metal Sendikası, Anayasa hükümlerine bağlı bir şekilde demokratik bir kitle örgütüdür. Anayasa'nın temel ilkelerine saygı duyar ve bunlara bağlı kalarak faaliyetlerini yürütür.
  • Sosyal Hukuk Devleti: Türk Metal, hür ve demokratik bir rejimin savunucusu olup, laik ve sosyal bir hukuk devletinin destekçisidir. İşçi hakları ve adaleti ön planda tutar.
  • Bağımsız Sendikacılık: Türk Metal Sendikası, siyasi partiler ve sendikalar arasında ayrım yapmadan, partiler üstü bir "Bağımsız Sendikacılık" anlayışını savunur. Sendikal faaliyetlerini tarafsızlık ilkesi doğrultusunda yürütür.
  • Katılımcılık, Şeffaflık ve Demokrasi: Türk Metal, sendikal yapısını, anlayışını ve işleyişini katılımcılık, şeffaflık ve demokrasi gibi temel ilkeleri gözeterek yönetir. Delegeler ve temsilciler demokratik seçimlerle belirlenir.
  • Emek İçin Mücadele: Sendika, ücret adililiği, gelir dengesi, vergi adaleti, kayıt dışı ekonomi, işten çıkarmalar, işsizlik ve enflasyon gibi sosyal ve ekonomik sorunlarla mücadele eder.
  • Üyeden Alınan Aidatın Üyeye İadesi: Türk Metal Sendikası, üyelerinden alınan aidatları, üyelere sosyal ve kültürel hizmetler sunmak için kullanmayı taahhüt eder. Bu, sendikanın üyelerine ve ailelerine karşı bir görev olarak kabul edilir.
  • Sosyal Sendikacılık: Türk Metal, üyelerinin ve ailelerinin sağlıklı, bilinçli, kültürlü ve eğitimli bireyler olarak topluma ve ülkeye daha fazla katkıda bulunmalarını sağlamak için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenler.
  • Dayanışmada Öncü: Türk Metal Sendikası, işçilerden memurlara, emeklilerden çiftçi ve esnafa kadar toplumun farklı kesimlerinin sorunlarının demokratik yollarla ve adil bir şekilde çözülmesi için dayanışma ve işbirliği oluşturmayı amaçlar.
  • Teslimiyete Yer Yok: Sendika, işçi haklarını geliştirmek, toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla daha fazla hak elde etmek ve çalışanların hukukunu ve özgürlüklerini korumak için mücadele etmeye hazırdır. Teslimiyete ve hak gasplarına yer vermez.
  • Uzlaşma ve Diyalog: Türk Metal Sendikası, Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve siyasi zorluklarla karşı karşıya olduğu dönemlerde, işçi ve işveren taraflarının uzlaşma ve diyalog yoluyla sorunları çözmelerini destekler. Barış ve huzurun sağlanmasına katkıda bulunur.

Türk Metal Sendikası ne iş yapar? Türk Metal Sendikası'nın hedefleri nelerdir, ne faydası var? Tüm detaylar...-1

Türk Metal Sendikası ne iş yapar?

Türk Metal Sendikası'nın temel hedefi "Üretmek, Kazanmak ve Kazandırmak" ilkesini benimsemektir. Sendika, sadece metal işkolundaki işçilerin değil, tüm işkollarında çalışan işçilerin sendikalaşmasını teşvik eder ve sendikalaşma önündeki engellerin kaldırılmasına katkı sağlar.

Türk Metal, tüm çalışanların eşit ve adil paylaşıma kavuştuğu, kalkınmış bir ülkede yaşamalarını hedefler. Bu doğrultuda çalışma yaşamında ve sosyal hayatta barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşen her görevi yerine getirir.

Sendika, üyelerinin yaşam standartlarını yükselten toplu sözleşmeler imzalamayı, bu sözleşmeleri uygulamayı ve korumayı amaçlar. Üyelerin sağlıklı ve güvenli iş koşullarına, insan onuruna uygun ücretlere ve verimli bir üretim anlayışına kavuşmaları için mücadele eder.

Türk Metal, çağdaş içerikli eğitim seminerleri düzenleyerek üyelerinin kültürel gelişimlerini desteklemeyi ve sendikal bilince sahip olmalarını sağlamayı amaçlar.

Türk Metal Sendikası, sendikacılık ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda işçi haklarını savunmaya devam eder ve Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaya devam eder.

En güncel haberler için tıklayınız

Kaynak: Haber Merkezi