Tunceli'nin eşsiz coğrafyası, sadece lezzetli yemekleriyle değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de ünlüdür. Ancak, birçok kişi Tunceli'nin dağları hakkında pek bilgi sahibi değildir. Tunceli'de hangi dağlar var? Tunceli'de kaç tane dağ var? soruları, pek çok meraklı gezginin dilinde dolaşmaktadır. İşte bu merakı gidermek ve Tunceli'nin doğal hazinelerini keşfetmek için derinlemesine bir bakış. Yanıtları haberimizde bulabilirsiniz...

Tunceli'de hangi dağlar var?

Tunceli, tamamen Fırat Havzası içerisinde yer alır ve doğal sınırlarla çevrili yüksek bir bölgedir. Doğu Toros Dağlarının uzantıları, ilin kuzeybatısını, kuzeyini ve kuzeydoğusunu kaplayarak doğu-batı yönünde uzanır. Bu dağlar, Türkiye'nin doğu ucundaki Iğdır Ovasından başlayıp Erzincan Ovasına kadar uzanan verimli çöküntü alanıyla bütünleşemeyen Tunceli'yi çevreler. Yüzey sularıyla aşınarak ve akarsular tarafından derince oyularak yüksek platolara dönüşmüş olan bu dağlar, vadilerin dar ve dik olmasına neden olmuş, vadi tabanlarında ovalar oluşmamıştır.

Tunceli'nin topraklarının %70'ini dağlar, %25'ini platolar, %5'ini ise ovalar ve düzlükler oluşturur. İlin orta ve güney kesimlerinde 1500-2000 metre yükseklikte dizilen tepeler bulunmaktadır. Önemli yüksek tepeler arasında Mazgirt'in doğusundaki Kırklar Dağı (2033 m.), Hozat'ın güneydoğusundaki Topatan Tepe (2234 m.) ve Merkez ile Ovacık arasında yer alan Karaoğlan Dağı (2422 m.) bulunur. Bu tepeler, birbirlerinden derin ve dar vadilerle ayrılmış olup sık meşe ormanlarıyla kaplıdır; eteklerinde ise ardıç topluluklarına rastlanır.

Tunceli il sınırları içinde yer alan dağlar, Doğu Toros Dağları'nın uzantılarıdır ve batı-doğu yönünde uzanırlar. Munzur Dağları ve uzantısı olan Avcı Dağları, il topraklarının kuzeybatı ve kuzey kesimlerinde doğal sınır oluştururken, kuzeydoğusunda Bağırpaşa Dağı bulunur.

Tunceli'de kaç tane dağ var?

Tunceli, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde yer alan bir il. Kuzeyde ve batıda Munzur Dağları ile Karasu Nehri, doğuda Bingöl Dağları ve Peri Suyu, güneyde Keban Baraj Gölü ile çevrilidir.

Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi bu bölgede de çağlar boyunca pek çok uygarlık yaşamıştır. Tunceli'nin yerleşimleri arasında Tunceli (merkez), Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek ve Pülümür bulunmaktadır. Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 8 ilçe, 9 belediye, bu belediyelerde 43 mahalle, ayrıca 364 köy bulunmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Havzası'nda yer alan Tunceli, 38 derece 19 dakika ve 40 derece 26 dakika Doğu Boylamları ile 39 derece 36 dakika ve 38 derece 46 dakika kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Tunceli ili; Bingöl ve Elazığ illeriyle doğuda, Elazığ ile güneyde, Erzincan ile batı ve kuzeyde komşudur. İlin topografyası %70 dağlar, % 25 platolar ve % 5 ovalar ve düzlüklerden oluşmaktadır. İlin en yüksek noktası, Munzur Dağları’nın doğusunda 3463 metre yükseklikteki Akbaba Tepesi’dir.

Tunceli il sınırları içerisinde bulunan dağlar Doğu Torosların uzantısı olarak batı-doğu yönünde uzanmaktadır. İlin belli başlı yükseklikleri arasında Munzur Dağları bulunmaktadır. Bu dağlar, ilin kuzeybatısı, kuzeyi ve kuzeydoğusunda çok zor geçit veren sıralar halinde 130 km boyunca uzanır. İlde bulunan 34 adet dağ arasında Biçare Dağı, Ziyaret Tepe ve Akbaba Tepesi gibi önemli doruklar yer alırken, Bağırpaşa Dağı'nın en yüksek noktası 3300 metreye ulaşmaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ