Trabzon'un eşsiz coğrafyası, sadece lezzetli yemekleriyle değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de ünlüdür. Ancak, birçok kişi Trabzon'un dağları hakkında pek bilgi sahibi değildir. Trabzon'da hangi dağlar var? Trabzon'da kaç tane dağ var? soruları, pek çok meraklı gezginin dilinde dolaşmaktadır. İşte bu merakı gidermek ve Trabzon'un doğal hazinelerini keşfetmek için derinlemesine bir bakış. Yanıtları haberimizde bulabilirsiniz...

Trabzon'da hangi dağlar var?

Trabzon ili, Doğu Karadeniz Dağları'nın ortasında yer alan ve 4.664 km²'lik bir yüzölçümüne sahip olan bir bölgedir. Trabzon, 38° 30′ – 40° 30′ doğu meridyenleri ile 40° 30′ – 41° 30′ kuzey paralelleri arasında, Karadeniz'in kuzeyinde konumlanmıştır. Komşuları arasında Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Giresun illeri bulunmaktadır. Bölge, dağlık alanlar üzerine kurulmuş olup, Doğu-Batı doğrultusunda uzanan yay benzeri bir antiklinal ekseni oluşturur. Yüksek dağlar, permiyen sonundan beri şekillenmiş olup, Pleistosen döneminde bugünkü halini almıştır.

Bölgede, Doğu Karadeniz Dağları'nın en yüksek bölgesi olan Kaçkarlar'ın batıya doğru uzanan son uzantıları bulunmaktadır. Bu dağlar, Üst Kretase yaşlı kayaçlardan oluşur ve önemli zirveleri arasında Demirkapı (3.376 m.), Kayışkıran (3.156 m.) ve Karakaya (3.139 m.) tepeleri yer alır. Buzul vadileri boyunca yayılan birçok buzul gölü bulunmaktadır, en önemlileri arasında Karagöl, Sarıgöl, Balıklı Göl ve Aygır gölleri yer alır.

Trabzon'un coğrafi yapısı, akarsuların oluşturduğu derin vadilerle belirlenir. Haldizen, Demirkapı, Sağ ve Multat dereleri gibi akarsular, buzul vadilerinden kaynaklanır ve Kuzeydoğu yönünde akarak Karadeniz'e dökülür. Bu akarsuların etkisiyle, bölgede flüviyal topoğrafya kendini gösterir.

Trabzon'un tepelik alanları, genellikle su bölümü çizgilerini takip eder. Dağlık kütlenin batı kısmını Kalkanlı ve Horos Dağları oluşturur. Horos Dağları, batıya doğru giderek alçalırken, bu bölgede zirvelere yakın bölgelerde konjelifraksiyon hakimiyeti görülür.

Trabzon ili, coğrafi yapısı ve dağlık alanlarıyla dikkat çeken bir bölgedir. Doğu Karadeniz Dağları'nın etkisi altında bulunan Trabzon, zengin su kaynakları ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkar. Bu özellikleriyle hem yerel hem de ulusal düzeyde dikkate değer bir konuma sahiptir.

Trabzon'da kaç tane dağ var?

Doğu Karadeniz Dağları, Türkiye'nin kuzeydoğusunda Karadeniz kıyılarına paralel uzanan sıradağlar olarak bilinir. Bu muhteşem dağlar, deniz seviyesinden hemen sonra yükselir ve derin uçurumlar ile vadilerin oluşturduğu etkileyici bir manzara sunarlar. Yoğun tropikal ormanlarla kaplı olan dağlar, görkemli bir doğal yaşam alanı sunarlar.

Doğu Karadeniz Dağları, Çoruh Nehri ağzından Melet Irmağı vadisine kadar uzanan yaklaşık 400 km uzunluğunda ve 50–60 km genişliğindedir. Bu etkileyici sıradağlar, 3500 metreyi aşan birçok zirveye ev sahipliği yapar. Bu dağ sırası aynı zamanda Pontidler olarak da bilinir.

Karadeniz ile sıradağlar arasında kalan dar kıyı şeridi, aktif buzullar ve buzul şekillerine sahiptir. Dağlar, kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşımı oldukça zorlaştırır. Ancak, Kop Geçidi ve Zigana (Kalkanlı) Geçidi ile Çoruh Nehri vadisinden geçen ulaşım yolları bu zorluğu bir ölçüde hafifletir.

Doğu Karadeniz Dağları, tektonik oluklar ve fay hatları ile iki kola ayrılmıştır. Kuzey kolunda; Giresun Dağları, Gümüşhane Dağları, Kalkanlı Dağları, Kaçkar Dağları ve Karçal Dağları yer alırken, güneyde Çimen Dağları, Kop Dağı, Mescid Dağı ve Yalnızçam Dağları bulunur. Bu iki dağ sırasını birbirinden Çoruh-Kelkit oluğu ayırır.

Doğu Karadeniz Dağları'nın bulunduğu arazinin jeolojisi, granitlerin ve metamorfik serilerin üzerinde kalınlığı 2000 metreyi geçen sedimentlerin ve volkanitlerin üst üste olduğu bir seriden oluşur. Pliyosen sonu-Kuaterner başında yükselen dağlar, akarsular tarafından derin şekiller alarak şekillenmiştir. Çoruh Nehri, Doğu Karadeniz Dağlarını 1000 metre, diğer akarsular ise 500 metre derinliğinde yarmıştır.

Trabzon ilinde bulunan 11 adet şunlardır:

 • Ayva Dağı
 • Gülense Dağı
 • Gümüşki Tepesi
 • Karadağ Tepe
 • Karakısrak Dağı
 • Kıranbey Tepe
 • Koçalak Tepe
 • Kusba Tepesi
 • Mehmetağa Dağı
 • Pervane Dağı
 • Sis Dağı

Doğu Karadeniz Dağları, Türkiye'nin eşsiz doğal miraslarından biridir ve hem yerel halk hem de ziyaretçiler için büyüleyici bir keşif alanı sunar.

Kaynak: HABER MERKEZİ