TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri aşağıdaki gibidir:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Taşınmaz, Edirne İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesi, Kirişhane Mevkii, 3121 Ada 30 Parsel sayılı alanda yer alan 9.740,12 m2 tarla niteliklidir. Sulu tarım arazisidir.
Adresi: Edirne İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesi, Kirişhane Mevkii
Yüzölçümü: 9.740,12 m2
Kıymeti: 2.435.030,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri:
1.Artırma:
Başlangıç Tarih ve Saati: 15/11/2023 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati: 22/11/2023 - 10:04

Sağlıklı yaşam için bir hazine kutusu: Dut yaprağının faydaları neler, dut yaprağı nasıl demlenir? Sağlıklı yaşam için bir hazine kutusu: Dut yaprağının faydaları neler, dut yaprağı nasıl demlenir?

2.Artırma:
Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2023 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2023 - 10:04

Satış Şartları:
1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) gerçekleştirilecektir.
2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin %10'u oranında nakit teminatın, artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30'a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması gerekmektedir.
3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Gerekli belgelerin temin edilmesi ve teminatın ödenmesi zorunludur.
4- Hisseli satışın mümkün olduğu durumlarda, hisse oranlarının ve temsilcilerin belirtilen süre içinde icra dairesine bildirilmesi gerekmektedir.
5- Satış talep eden alacaklılar ve ortaklığın giderilmesinde ihaleye katılacak pay sahiplerinin belirtilen süre içinde gerekli müracaatları yapmaları gerekmektedir.
6- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihale tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesinin hesabına yatırması gerekmektedir.
7- İhale alıcısının ihale bedelini süresinde yatırmaması durumunda teminat bedeli alacaklılara ödenecektir.
8- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi veya ihale bedelinin ödenmemesi durumunda ikinci artırma yapılacaktır.
9- Satışa katılanlar şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılır. Tescil ve teslim işlemleri ihale kesinleştikten sonra yapılacaktır.
10- KDV, damga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenecektir.
11- İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

26/09/2023 tarihinde İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince belirtilen şartlar dahilinde satış gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: Haber Merkezi