1 Nisan 2024 tarihli ve 32507 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin Tebliğ ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Kaynak: Haber merkezi