Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı, ülkedeki futbolun önemli bir figürü ve yönetimindeki kilit isimlerden biridir. Spor severler arama motorlarında TFF Başkanı nasıl seçilir? TFF Başkanını kim seçer? TFF nereye bağlı?sorularına yant arıyor.Bizde haberimizde tüm detayları ile derledik...

TFF Başkanı nasıl seçilir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunun yönetiminden sorumlu ana otoritedir. TFF, ülkenin futbol organizasyonlarını denetler, ulusal liglerin düzenlenmesinden milli takımların koordinasyonuna kadar geniş bir yelpazedeki konularda yetkilidir. Ancak, TFF'nin bağlı olduğu bir üst otorite vardır. TFF, yasal ve yapısal anlamda UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) ve FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) gibi uluslararası futbol organizasyonlarıyla ilişkilidir. Bu ilişkiler, uluslararası standartlara uyum sağlama, kuralları benimseme ve Türk futbolunun uluslararası alanda temsilini sağlama amacıyla büyük önem taşır. Bu bağlamda, TFF'nin oynadığı rol, Türk futbolunun hem yerel hem de küresel arenada nasıl konumlandığına dair belirleyici bir faktördür.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı, TFF Genel Kurulu tarafından seçilir. Genel Kurul, Türkiye'deki futbol kulüplerini, profesyonel ligleri temsil eden kulüplerin delegelerinden oluşur. Başkanlık seçimi her dört yılda bir yapılır.

TFF, Türkiye'deki futbol organizasyonlarının yönetiminden sorumlu olan bağımsız bir kurumdur. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş olan TFF, FIFA ve UEFA gibi uluslararası futbol federasyonlarının üyesidir. Bu bağlamda, TFF, Türkiye'deki futbolun organizasyonu, yönetimi ve düzenlemeleri ile ilgili kararları alır ve uygular.

TFF Başkanını kim seçer?

TFF Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) en üst yetkilisidir. TFF Başkanı, TFF'nin genel kurulu tarafından gizli oyla ve serbestçe seçilir. Genel kurul, TFF'ye üye olan futbol kulüplerinin ve federasyonlara bağlı kuruluşların temsilcilerinden oluşur.TFF Başkanı adayı olmak için, Türk vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak ve en az 35 yaşında olmak gerekir. Başkan adaylarının, genel kurul tarihinden en az 10 gün önce, üyelerin en az %15'inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını federasyona yapmaları gerekir.

(11) Mevzuatta veya tüzükte genel kurula verilen diğer işleri yerine getirmek. 1) Federasyon Yönetim Kurulu, Genel Başkan ve Genel Sekreter dâhil yedi asıl üye ile üç yedek üyeden oluşur.

TFF Başkanı seçimi, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi ile birlikte yapılır. Seçim, genel kurula katılan delegelerin oy çokluğu ile yapılır. Oyların eşitliği halinde seçim yenilenir.TFF Başkanının görev süresi 4 yıldır. Bir kişi en fazla 2 kez TFF Başkanı seçilebilir.

TFF nereye bağlı?

TFF, Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır. Spor Genel Müdürlüğü, TFF'nin idari ve mali işlerini denetler.2023 yılı itibarıyla TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'dir. Büyükekşi, 22 Haziran 2023 tarihinde yapılan seçimde tek aday olarak girmiştir ve 4 yıllığına TFF Başkanı seçilmiştir.

Kaynak: HABER MERKEZİ