Teşkilat-ı Mahsusa, Osmanlı İmparatorluğu'nun karanlık koridorlarında şekillenen ve tarihin tozlu sayfalarında gizli kalan bir istihbarat örgütüdür. Toplumun genelinde "Teşkilat-ı Mahsusa'nın amacı nedir ve ne zaman kapandı?" soruları sıklıkla gündeme gelmektedir. İşte bu soruların yanıtları ve Teşkilat-ı Mahsusa'nın gizemli dünyasına kısa bir yolculuk...

Teşkilat-ı Mahsusa'nın amacı nedir?

Teşkilât-ı Mahsûsa, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından kurulan ve özellikle I. Dünya Savaşı öncesinde etkinlik gösteren gizli bir teşkilattır. İsmi, "Özel Oluşum" anlamına gelir ve Enver Paşa'nın liderliğinde faaliyet göstermiştir.

Kuruluş ve Faaliyetleri

Teşkilât-ı Mahsûsa, II. Meşrutiyet dönemi sonrasında 1913-1918 yılları arasında aktif olarak istihbarat toplama, propaganda yapma, suikast gibi eylemler gerçekleştirme gibi görevler üstlenmiştir. İttihat ve Terakki'nin Türkçü ve İslamcı ideolojileri doğrultusunda hareket eden teşkilat, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli operasyonlar düzenlemiştir.

Kapanışı ve Sonrası

Teşkilât-ı Mahsûsa, 1918 yılında İttihat ve Terakki hükümetinin iktidardan ayrılmasıyla birlikte resmen tasfiye edilmiştir. Bu dönemde İstanbul'da yapılan Divan-ı Harb-i Örfi mahkemelerinde teşkilata dair çeşitli iddialar dile getirilmiş ve tanıklar dinlenmiştir. Ancak teşkilatın arşivi, İttihat ve Terakki liderleri tarafından imha edilmiş ve bu nedenle pek çok bilgi kaybolmuştur.

Teşkilât-ı Mahsûsa'nın varlığı ve faaliyetleri üzerine halen tartışmalar devam etmektedir. Bazı tarihçilere göre teşkilat gerçekten var olmuş ve önemli rol oynamıştır. Ancak bazıları ise böyle bir teşkilatın asla var olmadığını savunmaktadır. Bu konuda yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri Dr. Philip Stoddard'ın 1963 tarihli tezidir, ancak bu konudaki bilgiler kısıtlıdır ve kesin bir sonuca varmak zordur.

Kaynak: Haber Merkezi