Tekirdağ'ın eşsiz coğrafyası, sadece lezzetli yemekleriyle değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de ünlüdür. Ancak, birçok kişi Tekirdağ'ın dağları hakkında pek bilgi sahibi değildir. Tekirdağ'da hangi dağlar var? Tekirdağ'da kaç tane dağ var? soruları, pek çok meraklı gezginin dilinde dolaşmaktadır. İşte bu merakı gidermek ve Tekirdağ'ın doğal hazinelerini keşfetmek için derinlemesine bir bakış. Yanıtları haberimizde bulabilirsiniz...

Tekirdağ'da hangi dağlar var?

Tekirdağ, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan önemli bir ildir. Son verilere göre (2023), Tekirdağ'ın nüfusu 1.167.059 kişidir. Doğu tarafında İstanbul, güneyde Marmara Denizi ve Çanakkale, batıda Edirne, kuzeyde ise Kırklareli ve Karadeniz ile çevrili olan bu il, zengin coğrafi yapısıyla dikkat çekiyor.

Tekirdağ, genel olarak düz bir yapıya sahiptir; ancak batısında 945 metre rakımlı Ganos Dağı'nın oluşturduğu Tekir Dağları gibi yüksek bölgeler de bulunmaktadır. İlin kuzeyinde ise Ergene Nehri gibi önemli akarsular bulunur. Ergene, alüvyonlu ovalar yaratarak çevresindeki yerleşimleri besler ve il nüfusunun büyük bir kısmını bu bölgelere çeker.

Bitki örtüsü açısından, Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyılarında makilik, dağlık alanlarda ormanlık ve diğer bölgelerinde ise step özelliği görülür.

Tekirdağ'ın iklimi, Akdeniz iklimi ile karasal iklimin karışımıdır. Sahil kesiminde Marmara Denizi'nin etkisiyle nemli bir hava hakimdir. İlin yer şekilleri, alçak tepelerden oluşur ve ana yükseltisi Marmara Denizi'ne paralel uzanan Tekir Dağları'dır. Bu bölgede bulunan Ganos Dağı, ilin en yüksek noktasıdır (965m). Tekirdağ'ın coğrafi yapısı ve iklimi, tarımsal faaliyetler için elverişli bir ortam sunar. Ganos Dağları'ndaki meşelikler ve yer yer bulunan kızılçam ve karaağaç toplulukları, ilin başlıca orman varlığını oluşturur.

Tekirdağ'da kaç tane dağ var?

Tekirdağ, Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara Denizi'nin kıyısında konumlanan ve tamamıyla Trakya topraklarında bulunan önemli illerden biridir. Ülkenin sadece iki denize kıyısı olan altı ilden biri olma özelliği taşıyan Tekirdağ, 6.313 km²'lik bir yüzölçümüne sahiptir. İstanbul'dan doğuda, Kırklareli'den kuzeyde, Edirne'den batıda ve Çanakkale'den güneybatıdan çevrili olan il, Marmara Denizi'nin güneyinde yer almaktadır. Ayrıca, Karadeniz'e olan 25 km'lik kıyı şeridiyle dikkat çeker.

Ergene Havzası'nın güney kesiminde bulunan Tekirdağ, bu bölgedeki en büyük kenttir. Güney Ergene yöresinden gelen yolların Marmara Denizi'ne ulaştığı geniş bir körfezin kıyısında kurulmuştur. Jeolojik açıdan bakıldığında, Tekirdağ'ın yapısı oldukça gençtir ve günümüz şeklini IV. zamanda almıştır. Anadolu ve Trakya'nın yükselmesiyle birlikte Ege, Marmara ve Karadeniz havzaları alçalmıştır. Tekirdağ toprakları genellikle kil içeren ve çimentolaşmış grelerden oluşur.

Tekirdağ, yaklaşık 1.200 km uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) sonuna yakın bir konumdadır. İl sınırları içinde depreme neden olabilecek fay hatları bulunmaktadır, özellikle Saroz - Gaziköy fayı ve Marmara Denizi'ndeki çukurlukların kenarlarında yer alan fay parçaları dikkat çeker. Bakanlık raporlarına göre, Şarköy, Mürefte ve Barbaros bölgeleri 1. Derece deprem riski altındadır.

Trakya bölgesinde farklı morfolojik ünitelere sahip olan Tekirdağ'da, dağlık alanlar Istranca (Yıldız) Dağları, Ganos (Işık) ve Koru Dağları şeklinde belirginleşir. Bu dağlık alanlar arasında, Ergene Irmağı'nın kollarıyla bölünmüş hafif eğimli peneplen arazileri ve yüksek tepelikler bulunmaktadır. Tekir Dağları, ilin en önemli yükseltisini oluşturur ve Kumbağ'dan başlayarak Gelibolu kıstağına kadar uzanır.

Tekirdağ ilinin yüzey şekilleri bakımından büyük bir bölümü platolardan oluşurken, ovalar ve dağlar da önemli bir yer kaplar. Yüksek dağlar, dik yamaçlar ya da vadiler bulunmamakla birlikte, Marmara Denizi boyunca alüvyonlarla kaplı kıyı ovaları gözlemlenir. Platolar genellikle aşınma yüzeyi karakterindedir ve Istıranca, Tekir Dağı, Koru Dağı ve Ganos Dağları gibi doğal yükseltilerle çevrilidir.

Kaynak: HABER MERKEZİ