**1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:**
- Cinsi: Zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm.
- Bulunduğu Yer: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, YAVUZ Mahallesi/Köy, 2567 Ada, 1 Parsel.
- Adres: Vatan Mah. (100. Yıl Alt Yol) Barış Sok. Şener Apt. No:28/2 Zemin Kat 5 Nolu Bb Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
- Yüzölçümü: 498,30 m².
- Arsa Payı: 4/80.
- İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli mer'i Tekirdağ Revizyon+ilave uygulama imar planında ayrık nizam 5 kat konut alanında bulunmaktadır.
- Kıymeti: 915.480,00 TL.
- KDV Oranı: %1.
- Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki şerhler ilan edildiği gibidir.

**Artırma Bilgileri:**
1. Artırma
   - Başlangıç Tarihi ve Saati: 19/12/2023 - 10:59
   - Bitiş Tarihi ve Saati: 26/12/2023 - 10:59
2. Artırma
   - Başlangıç Tarihi ve Saati: 17/01/2024 - 10:59
   - Bitiş Tarihi ve Saati: 24/01/2024 - 10:59

Son Savaşçı nerede çekildi? Son Savaşçı filmi konusu ve oyuncuları Son Savaşçı nerede çekildi? Son Savaşçı filmi konusu ve oyuncuları

Satış işlemi İcra ve İflas Kanunu'nun 114. ve 126. maddeleri uyarınca gerçekleştirilecektir. İlgililer, taşınmazın ayrıntılı görsellerine ve satış şartlarına esatis.uyap.gov.tr adresinden 2017/11063 ESAS sayılı dosya numarası ile erişebilirler. İrtifak hakkı sahipleri de ilgililer kapsamında değerlendirilecektir.

Kaynak: Haber Merkezi