Hanehalkı İşgücü Araştırması'nın Nisan ayı sonuçlarına göre, işsizlik oranında hafif bir düşüş yaşandığı görüldü. 15 ve üzeri yaş grubundaki işsiz sayısı, bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişiye geriledi. Bu durum işsizlik oranının 0,1 puanlık bir azalışla yüzde 8,5 seviyesine gerilemesine neden oldu. Özellikle erkeklerde işsizlik oranının yüzde 7,2'ye, kadınlarda ise yüzde 11,1'e düştüğü belirtildi.

İstihdamda Hafif Bir Azalış Gözlendi

Nisan ayı istihdam rakamları incelendiğinde, istihdam edilenlerin sayısının bir önceki aya göre bin kişi azalarak 32 milyon 618 bin kişiye gerilediği görüldü. Bu da istihdam oranının 0,1 puanlık bir azalışla yüzde 49,5'e gerilemesine neden oldu. Erkeklerde istihdam oranının yüzde 66,9'a, kadınlarda ise yüzde 32,5'e düştüğü kaydedildi.

Genç İşsizlik Oranında Düşüş Gözlendi

Özellikle 15-24 yaş aralığını kapsayan genç nüfusta işsizlik oranında bir önceki aya göre 0,1 puanlık bir azalış yaşandığı belirtildi. Gençler arasında işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12,2'ye, kadınlarda ise yüzde 19,1'e gerilediği görüldü.

Zamana Bağlı Eksik İstihdam ve Atıl İşgücü Oranında Artış

Ancak, raporda dikkat çeken bir nokta da zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranının bir önceki aya göre 3,1 puanlık bir artışla yüzde 27,2'ye yükselmiş olmasıydı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7'ye, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 17,1'e yükseldiği vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi