Valilik tarafından yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile genel asayişin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden bu kararın alındığı belirtildi.

Şırnak İli Merkez İlçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi'nin, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri amacıyla 04 Nisan 2024 ile 18 Nisan 2024 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği ifade edildi. Bu süre boyunca, bahse konu bölgelere vatandaşların can ve mal güvenlikleri bakımından girmelerinin yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: İHA