Serbest Cumhuriyet Fırkası, Türkiye'nin siyasi arenada çok partili sisteme doğru attığı önemli adımlardan biridir. Ancak bu adım, siyasi karmaşa ve çatışmalara da neden olmuştur. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın savunduğu değerler ve ortaya çıkardığı siyasi dinamikler, Türkiye'nin modern siyasi manzarasını şekillendirmede önemli bir rol oynamıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası olayı nedir? Serbest Cumhuriyet Fırkası neyi savundu? Bu makalede, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın ortaya çıkışı ve savunduğu ilkelerin yanı sıra, olayın Türk siyasi tarihindeki yerine odaklanacağız.

Serbest Cumhuriyet Fırkası olayı nedir?

Serbest Cumhuriyet Fırkası, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün talebi üzerine Fethi Okyar tarafından kurulan bir siyasi parti olarak tarihe geçti.

1920'lerin sonlarında, Türkiye'de halk arasında tek parti yönetimine karşı bir hoşnutsuzluk belirginleşti. 1927-1928 döneminde yaşanan kuraklık ve 1930'daki dünya ekonomik kriziyle birlikte, halkın bir kesimi hükümetin ağırlaştırdığı vergiler ve yönetim tarzından rahatsızlık duydu. Atatürk, bu hoşnutsuzluğa bir çözüm olarak, tek parti yönetimi üzerinde denetim sağlayacak ve işlerin düzelmesine katkıda bulunacak küçük bir muhalefet partisinin oluşturulması gerektiğini düşündü. Bu nedenle Fethi Bey'e, cumhuriyetçi ve laik bir parti kurma görevi verildi.

Serbest Cumhuriyet Fırkası neyi savundu? 

Fethi Bey, Mustafa Kemal'in tarafsızlığını şart koşarak 12 Ağustos 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu. Parti, ekonomide liberal politikaları savunmasıyla dikkat çekiyordu. Mustafa Kemal'in desteğiyle birçok Cumhuriyet Halk Fırkası üyesi, İsmet İnönü'nün itirazlarına rağmen SCF'ye geçti. Bu, mecliste uzun süredir süren tek parti egemenliğine bir alternatif oluşturarak düşünce özgürlüğünü ve siyasi çeşitliliği teşvik etti.

Ancak, SCF'nin kısa ömrü boyunca yaşanan olaylar, partiye verilen desteği azalttı. İlk büyük olay, İzmir'deki olaylı miting oldu. Miting sırasında, halkın CHF yönetimine karşı öfkeli tepkileri şiddetlenerek parti binasının saldırıya uğramasıyla sonuçlandı. Bu olaylar, SCF'nin kontrol edilemeyecek kadar büyümesinden duyulan endişeyi artırdı.

Sonuç olarak, Mustafa Kemal'in müdahalesiyle 17 Kasım 1930'da SCF tamamen kapatıldı. Partinin kısa ömrü boyunca, 1930 yerel seçimlerinde önemli başarılar elde etmesine rağmen, iç çekişmeler ve dış baskılar nedeniyle dağıldı.

Partinin kapatılmasına dair farklı iddialar olsa da, SCF'nin kendi kendini fesh etmeye zorlandığı veya Mustafa Kemal'in müdahalesiyle kapatıldığına dair çeşitli görüşler bulunmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi