**Taşınmazın Özellikleri:**
- İstanbul İl, Sarıyer İlçe, MİRGÜN Mahallesi, 174 Ada, 2 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm
- Sarıyer Tapu Müdürlüğü'nün 18.10.2021 tarihli yazısına göre; Sarıyer, 174 ada, 2 parsel, 12 no.lu bağımsız bölüm, 1.242 m² yüzölçümlü yerde kurulu, 5 katlı, 18 meskenli kargir apartman niteliğinde, kat mülkiyetli bir yapıdır. 
- 14.10.1972 yönetim planlı ana taşınmazın 72/1000 arsa paylı, mesken nitelikli, zemin kat, 12 bağımsız bölüm no.lu taşınmaz.
- Taşınmazın üzerinde çeşitli hacizler bulunmaktadır.

**Adresi:** İstanbul İli Sarıyer İlçesi Mirgün Mahallesi Sarıyer / İSTANBUL
**Yüzölçümü:** 157 m²
**Arsa Payı:** 72/1000
**İmar Durumu:** İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Mahallesi, 46 pafta, 174 ada, 2 parsel sayılı yerin 22.07.1983 onaylı 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi UİP’da konut alanında çok küçük bir kısmının da yolda kaldığı belirtilmektedir.

2 – 5 Aralık tarihleri arasında geçerli olan ŞOK Aktüel ürünler yayınlandı! 2 – 5 Aralık tarihleri arasında geçerli olan ŞOK Aktüel ürünler yayınlandı!

**Taşınmazın Kıymeti:** 10.000.000,00 TL
**KDV Oranı:** %20

**Kaydındaki Şerhler:**
- Bu kısımda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

**Artırma Bilgileri:**
1. Artırma:
   - Başlangıç Tarihi ve Saati: 22/11/2023 - 10:51
   - Bitiş Tarihi ve Saati: 29/11/2023 - 10:51

2. Artırma:
   - Başlangıç Tarihi ve Saati: 20/12/2023 - 10:51
   - Bitiş Tarihi ve Saati: 27/12/2023 - 10:51

Bu ayrıntılar, taşınmazın detaylarını ve satış süreci ile ilgili temel bilgileri içermektedir. Detaylı bilgilere ulaşmak için verilen adresten daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi