Bugün, 5 Haziran 2024, pek çok kişinin gündeminde aynı soru var: Bugünkü Resmi Gazete çıktı mı? Türkiye'nin resmi duyurularını, yasal düzenlemelerini ve önemli kararlarını içeren Resmi Gazetenin bugünkü sayısının ne gibi yenilikler ve bilgiler içereceği merak konusu. Bu merak, sadece yasal ve idari düzenlemeleri takip eden profesyonelleri değil, aynı zamanda güncel olaylara duyarlı vatandaşları da kapsıyor. İşte bugünün Resmi Gazete'sinde yer alan tüm detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

  • Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

  • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24468] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

  • Anayasa Mahkemesinin 7/12/2023 Tarihli ve E: 2021/125, K: 2023/213 Sayılı Kararı
  • Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2021/38, K: 2024/25 Sayılı Kararı
  • Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2022/69, K: 2024/27 Sayılı Kararı
  • Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2023/110, K: 2024/35 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ