Bugün, 3 Nisan 2024, pek çok kişinin gündeminde aynı soru var: Bugünkü Resmi Gazete çıktı mı? Türkiye'nin resmi duyurularını, yasal düzenlemelerini ve önemli kararlarını içeren Resmi Gazetenin bugünkü sayısının ne gibi yenilikler ve bilgiler içereceği merak konusu. Bu merak, sadece yasal ve idari düzenlemeleri takip eden profesyonelleri değil, aynı zamanda güncel olaylara duyarlı vatandaşları da kapsıyor. İşte bugünün Resmi Gazete'sinde yer alan tüm detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

  • İl Afet ve Acil Durum Uzmanlığı Yönetmeliği
  • Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

  • Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 02/04/2024 Tarihli ve 2024/ÖİB-K-01, 02, 03, 04, 05 ve 06 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

  • Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2021/28, K: 2024/11 Sayılı Kararı
  • Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2023/162, K: 2024/20 Sayılı Kararı
  • Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2023/100, K: 2024/32 Sayılı Kararı
  • Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/161, K: 2024/53 Sayılı Kararı
  • Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/191, K: 2024/58 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: Haber Merkezi