Bugün, 14 Mayıs 2024, pek çok kişinin gündeminde aynı soru var: Bugünkü Resmi Gazete çıktı mı? Türkiye'nin resmi duyurularını, yasal düzenlemelerini ve önemli kararlarını içeren Resmi Gazetenin bugünkü sayısının ne gibi yenilikler ve bilgiler içereceği merak konusu. Bu merak, sadece yasal ve idari düzenlemeleri takip eden profesyonelleri değil, aynı zamanda güncel olaylara duyarlı vatandaşları da kapsıyor. İşte bugünün Resmi Gazete'sinde yer alan tüm detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

  • Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

  • Veteriner Biyolojik Ürün ve Hayvan Tanımlama Araçlarının Bedelleri ile Uygulama Ücretlerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2024/11)
  • Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/18)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ