REFLOR 250 mg Liyofilize Toz İçeren Saşe

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir saşe kapsül Liyofilize Saccharomyces boulardii (250 mg mayaya eşdeğer) 282,50 mg içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, Levüloz (Fruktoz), Susuz kolloidal silika, Karışık meyva aroması

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de REFLOR’den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. REFLOR nedir ve ne için kullanılır?

REFLOR’un etkin maddesi olan Saccharomyces boulardii, biyolojik kaynaklı bir ishal kesicidir (antidiyareik).

REFLOR kağıt/alüminyum/polietilen ambalaj içinde, 10 ve 20 adet saşe içeren karton kutularda pazarlanmaktadır.

REFLOR, mikrobik (enfeksiyöz) ve spesifik olmayan ishallerin ve antibiyotik tedavisine bağlı ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi ve tedavisinde kullanılan Vankomisin/metranidazole isimli ilaçlara ek olarak Clostridium difficile isimli bir bakterinin neden olduğu hastalığın tekrarının önlenmesinde. Seyahata bağlı turist ishalinin önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.

2. REFLOR’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REFLOR’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

  • REFLOR’ün içerdiği maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
  • Santral venöz kateteriniz varsa kullanmayınız.

REFLOR’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

  • İshaliniz şiddetliyse ağızdan veya damar yolundan sıvı verilebilir.
  • Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

REFLOR’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bu ilaç günün herhangi bir saatinde alınabilir, ancak hızlı bir etki sağlamak için yemeklerle birlikte alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

REFLOR’ün araç ve makine kullanımı üzerinde etkileri bildirilmemiştir.

REFLOR’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

REFLOR laktoz ve fruktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:

  • Saccharomyces boulardii mantarımsı yapıda olduğu için mantar önleyici (antifungal) ilaçlara karşı duyarlıdır.
  • Bir antibiyotik ile birlikte kullanılıyorsa, antibiyotik ile aynı zamanda alınabilir.
  • Monoamin oksidaz inhibitörleri ile (depresyon ve duygu durum bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar) birlikte kullanıldığında hipertansiyona neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. REFLOR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde günde 1 veya 2 saşe alınır.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Yemek saatlerinin dışında alınması tavsiye edilir.

Saşe bir bardak su veya şekerli su içinde karıştırılarak içilir. REFLOR’ün karıştırıldığı mayiler sıcak olmamalı ve alkol içermemelidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda günde 1 saşe kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda özel bir kullanımı bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer REFLOR’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla REFLOR kullandıysanız

REFLOR’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi REFLOR’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1000 hastanın birinden az, fakat 10,000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10,000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Kansızlık (anemi)

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelirse, doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Yan etkiler bildirilmesi durumunda, Kullanma Talimatında yer alan kılavuz dışında bir yan etki meydana gelirse, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz.

Bu talimatı okuyunuz. Bu talimatta yazılı olan ilaç hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

5. REFLOR’ün saklanması

Bu ilacı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Bu ilacın son kullanma tarihi (SKT) ambalajın üzerinde ve altında belirtilen kutlama tarihi.

Son Kullanma Tarihi’nden sonraki ilaçlarını kullanmayınız. Ambalajın üzerinde, etiketlerinde veya eczacınızdan kılavuz üzerinde okunmaya gücü kalmamış.

Bundan sonra KULLANMAYIN.

Eğer bu kullanma talimatında belirtilen maddelere genel olarak kılavuz yerine 250 mg Liyofilize Toz İçeren Saşe alınız.

Bu ilaç, reçetesiz olarak temin edilip bir doktor kalsiyum için izin edilmelidir.

Kaynak: HABER MERKEZİ